Využijte léto a prozkoumejte svou firmu!

Dvě z nejdůležitějších oblastí, které ovlivňují jak se firmě daří: obchod, který přináší zakázky a marketing, který v dnešní době nejen, že dokáže také přinést zakázky, ale hlavně vytvořit prostor a příležitost pro obchod jako takový.Využijte léta a vyberte si jednu z našich analýz!

  • Obchodní oddělení
  • Marketing

Zjistěte, co děláte dobře a kam byste měli nasměrovat co nejvíce pozornosti.
Máte nějaká slabší místa?
Co se vyplatí a co je plýtvání energií?

Náš konzultant přijede za vámi, projde s vámi nejen dotazník, ale případně i firmu, aby analýza byla skutečně podložená pozorováním a výstupy byly pro vás použitelné v praxi a ve vaší firmě.

Specialisti na obchodní analýzu: Bohumil Kuba, Martin Staněk
Specialistka na marketingovou analýzu: Pavlína Jelínková

Analýza probíhá u vás ve firmě, ve dvou  fázích. První fáze – konzultant s vámi projde firmu, oblast a možná vám chvíli i půjde dotazama na nervy. Ale pokud má být výsledek co nejlepší, je potřeba získat co nejvíce dat. Druhá fáze – konzultant zpracuje písemný výstup z celé analýzy, včetně praktických doporučení, která vám předá, projde materiál s vámi a bude k dispozici případným dotazům.

Cena analýzy: 28 000,- bez DPH (bez jakýchkoliv dalších nákladů).

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.