Reference

D. K., Carl Stahl & spol., s.r.o.
Ihned použiji, co jsem se dozvěděl. Již nyní pracujeme se statistikami, ale data v kurzu jsou nástrojem co s tím dále. Co je dalším krokem, jak lépe umět reagovat a řešit situace.

D. V., VMV, spol. s r.o.
Na kurzu „Vzorce pro úspěšné podnikání“ jsem si uvědomil, že měřit se dá skoro vše. A co se dá měřit, dá se i vyhodnocovat. A správným postupem zlepšit.

L. U., PAS s.r.o.
Tento kurz je zatím nejlepší ze všech, co jsem studovala. A pokud se podle dat z kurzu bude řídit firma nebo jedinec, tak může být úspěšný. A ještě jsem pochopila, co je skutečně PRODUKT (úplně hotová práce), což je pro používání postupů pro jednotlivé stavy produkce velmi důležité.

R. R., Bricol s.r.o.
Tento kurz byl hodně intenzivní. Po prvním náhledu, kolik je tam cvičení, jsem se opotil. Kurz mi ukázal důležitost statistik, jako základního ukazatele a měřítka produkce. A také, co všechno se z nich dá vyčíst, a jak se v tom orientovat. Už vím, co všechno se má udělat, aby se částečné úspěchy staly stálými a stabilními. A jak vše postupně rozvíjet tak, aby to mě i firmě přineslo zisk.

M. L.
Z kurzu mám ten nejvyšší přínos! Řídit sám svoji produkci a dle pozorovaného stavu – mohu to ovlivnit!

M. Z., STARLUX, s.r.o.
Jasný návod, jak řešit zdánlivě neřešitelné situace. Děkuji.

K. H., Princ Parket s.r.o.
Kurz mě přenesl o další krůček blíže k tomu být dokonalý ve své profesi. Těším se, jak budu vzorce aplikovat a uvádět do praxe.

M. B., REMS Česká republika s.r.o.
Statistiky jsem dodnes již pravidelně používal. Co pro mne však bylo nejdůležitější – z toho, co mi statistika ukazuje dokáži dnes poznat příslušnou kondici činnosti a podle jejího vzorce stav zvládnout! Takže jsem moc rád, že jsem to zvládl a nyní jdu do praxe – zvládat! Těšte se na rostoucí statistiky!

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.