Reference

Martina Kadulová

Brožura se mi líbila, je velmi přínosná pro člověka, který nepracuje sám, ale má kolegy či zaměstnance či podřízené. Zaměřuje se na různé aspekty související s prací s lidmi. I když toto téma pro mě nebylo nové, tak díky autorovi jsem si detailněji uvědomila některé stránky tohoto tématu a hlavně pohled z praxe byl pro mě přínosem. Pomohlo mi to i pro má budoucí rozhodnutí ohledně spolupracujících lidí, protože si člověk může uvědomit určité situace a stavy, kdy se musí nějak rozhodnout, a k tomu potřebuje fakta. A tato brožura je návodem k tomu, na co se zaměřit, jak tato rozhodnutí dělat a která fakta jsou k tomu podstatná. Také si člověk pro sebe uvědomí důležitou věc, že nepřijít o schopné zaměstnance také znamená sám na sobě neustále pracovat a vzdělávat se a posunovat se dál, aby byl schopen všechny body uvedené v brožuře aplikovat a aby schopní lidé chtěli být v jeho přítomnosti a chtěli být partnery na cestě k dosažení hodnotných cílů a neodcházeli, ale naopak aby člověk takto byl schopen získat další cenné kolegy, příznivce či zaměstnance.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.