Reference

Romana Zučková, AZS 98, s.r.o.

Seminář Finanční management trochu jinak hodnotím na výbornou.

Byl pro mě přínosem jak při využití ve firmě, tak doma.


B. J., JH6, spol. s r.o.

Seminář hodnotím velmi kladně a to hlavně z důvodu aplikovatelnosti  konkrétních tipů, které mohu okamžitě zavést do praxe. Nejvíce zaujalo: Dělení příjmů na jednotlivé účty, rezervní fond. To první co zavedu: Konec týdne – rozposlání plateb na přiřazené účty atd.

L. K., Kopecký CZ s.r.o.

Jsem spokojený, ujasnil jsem si některé souvislosti mezi příjmy a řízenými výdaji. Nejvíce zaujalo: Rozdělení plateb výdajů na účty, tvorba rezerv. To první co zavedu: Podúčty a lepší plánování příjmů a výdajů.

J. D., PCV Computers, s.r.o.

Jsem velmi spokojen. Seminář byl poutavý, plný zajímavých a použitelných informací. Nejvíce zaujalo: Zákony peněz – velmi jasně a přesně definují důležité informace. To první co zavedu: Finanční plán a plánování na měsíční bázi.

P. L., CIWire s.r.o.

Seminář se mi velice líbil, inspiroval mě k novým věcem. Děkuji za cenné rady a tipy.

R. L., Medica Healthworld a.s.

Výborný výkon lektora (pozn. red.: Ing. Rastislav Zachar), zajímavé příklady, jiný pohled na věc.

Z. Z., LESÁK – ZEMAN s.r.o.

Spousta nových tipů, mám o čem přemýšlet a co aplikovat do praxe.

S. A., iTEEN.CZ, s.r.o.

Seminář hodnotím pozitivně. Témata byla poutavá.

M. B., BO-IMPORT s.r.o.

Velice dobré návody, jak lépe a více „skrýt” finanční prostředky na rezervy.

D. H., LBCE s.r.o.

Myslím si, že tento seminář by měl mít každý povinný (nejlépe už na střední škole).

L. R., Carl Stahl & spol, s.r.o.

Seminář se mi líbil. Lektor (pozn. red.: Ing. Rastislav Zachar) dával praktické příklady a dokázal zaujmout.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.