Motivace – motor našeho života, který někdy nejede na plný plyn

Jak zvýšit jeho výkonnost?

Rastislav Zachar Business Success

Rastislav Zachar majitel společnosti Business Success

Ano, i takové přirovnání lze k motivaci použít. Je to alfa a omega toho, co děláme a čím se v našem životě a práci zabýváme. Bez ní bychom jen stěží dosáhli stanovených cílů a vizí. Člověk se občas ocitne v situaci, kdy ztratí vidinu smysluplnosti toho, čím se zabývá. Jak si v takovém případě pomoci a jak zavčas rozpoznat, že se řítíme do „demotivačního propadliště“? Síla motivace v práci a soukromém životě spolu velmi často souvisí a propojují se. Pojďme se ale podívat na to, jakým způsobem nám ovlivňuje pracovní život, zvláště pokud člověk stojí ve vedení firmy. Motivace má v tomto případě ještě o jeden rozměr navíc – šéf musí motivovat nejen své podřízené, ale i sebe samého. Bez jeho přesvědčení o smysluplnosti jeho práce by jen těžko mohl vést vlastní tým. Je hlavou a srdcem firmy, ukazuje jí směr, vede ji, zodpovídá za ni, usměrňuje, kontroluje… a tak by se dalo ve výčtu dále pokračovat. Celá řada úkolů, která vyžaduje, aby byl neustále ve střehu a situaci měl pod kontrolou. V momentě, kdy cítí, že se situace vymyká kontrole, je třeba se zastavit a zamyslet se nad současnou situací. Jak k její ztrátě může dojít? Jedním z příkladů může být rozrůstající se firma, ve které chce vedení neustále rozhodovat a nepřipouští rozdělení kompetencí mezi své podřízené.

„Ze strany šéfa je to často nekonečná, únavná, tvrdá a často neefektivní práce od rána do večera, která nikdy nekončí a která často směřuje k celkové fyzické a psychické únavě, vyčerpanosti a demotivaci klíčových osob i přesto, že firma jako taková patří k prosperujícím a úspěšným,“ říká Rastislav Zachar.

Jindy nefungují dobré vztahy na pracovišti, zaměstnanci plní úkoly jen ze setrvačnosti a nedávají do nich žádnou přidanou hodnotu. Firmě chybí vize a cíl, kam směřuje. A takto bychom mohli ve vyjmenovávání pokračovat dál. Jak se těmto nástrahám vyvarovat a kdy je ten správný čas zakročit a přinést do firmy nový „vítr“?

Práce hrou aneb Kdo si hraje, nezlobí!

Na co lidé pracující ve vedoucích pozicích často zapomínají je, že jejich práce má být především hrou – pro ně samotné i pro jejich zaměstnance. Rada zní – zvyšte kompetence a schopnosti lidí a automaticky zvýšíte jejich motivaci vykonávat danou práci. Pokud si vytyčíte konkrétní cíle a úkoly, za kterými půjdete i před problémy, které vás na cestě při jejich překonávání mohou potkat, bude mít vaše práce smysl, na pracoviště se vrátí energie, motivace a radost z práce.

Pocit vyhoření – velmi častý jev, který si budujeme sami v sobě

Častým jevem nejen u vedoucích pracovníků je pocit „vyhoření“. Po letech usilovného snažení mají pocit, že jejich práce ztratila smysl, jsou vyčerpaní a bez dalších nápadů. I tady je potřeba si uvědomit, že pocit vyhoření je zakořeněný pouze a jen v naší mysli. Je to něco, co jsme si za celé měsíce či roky sami vypěstovali, a stagnovali jsme na další nejen vlastní rozvoj, ale i rozvoj celé firmy. Vyhoření ve velké míře přichází poté, co nastane nezájem, nuda či dokonce apatie k práci, kterou jsme si my sami zvolili. I tady platí „princip hry“. Ze začarovaného kruhu nám pomůže, když si nastavíme nové cíle, byť povedou přes neprošlapané cesty. Překonávání překážek je neodmyslitelnou součástí pracovního a tvůrčího procesu, na jehož konci nás bude čekat odměna – splněný cíl.

 

Koučing nebo školení – nová cesta, jak si pomoci ze začarovaného kruhu

Pro každého šéfa je užitečné občas se zastavit a zamyslet se nad současnou situací ve firmě. Velmi často mu může pomoci názor třetí strany, která nám otevře oči a ukáže na chyby, kterých bychom si sami nevšimli. Ať už šéf bude pracovat s vlastním koučem nebo investuje do sebevzdělávání, vždy se bude jednat o novou cestu, která mu může otevřít oči a rozšířit obzory. Problémy uvidí z nadhledu a může s nimi začít okamžitě pracovat. Motivační seminář pro vedoucí pracovníky, který pořádá společnost Business Success, představuje pro lídry řešení, jak znovu získat chuť a elán do práce. Tento seminář se v Evropě přednáší po 30 let a za tu dobu si získal velký ohlas. Nabízí kompaktní pohled na roli firmy a šéfa v ní, zorganizování a nastavení správné struktury, definování pracovních pozic, sledování výkonnosti zaměstnanců, nastavení interního systému komunikace a jak kombinace těchto prvků ovlivňuje motivaci lidí. Cílem semináře je prostřednictvím jednoduchých a praktických tipů inspirovat účastníky k poznání, jak se vyznat v zaměstnancích, jak je správně motivovat a pracovat s nimi tak, aby došlo ke zvýšení firemních výsledků a navíc mezi vedením a podřízenými fungovaly dobré vztahy. Společnost Business Success se zaměřuje na vzdělávání firem prostřednictvím seminářů, tréninků, konzultací a studijních programů. Motivační seminář pro vedoucí pracovníky zde patří mezi nejvyhledávanější. Prošlo jím už více než 11 tisíc lidí z 500 firem, kterým pomohl znovu nastartovat fungování firmy a především zvýšit motivaci nejen jejich zaměstnanců, ale i samotných vedoucích pracovníků.

V motivaci se nachází obrovská síla, která žene lidi zkoušet nové činnosti a rozvíjet sebe, společnost i firmu, kde pracují. Neměli bychom si ji nechávat proklouzávat mezi prsty a přicházet tak zbytečně o nové podněty, které nám může v nejen naší práci, ale i životě přinést.

Martin Kepka

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Martin Kepka

Martin Kepka

Referent externího PR
Public relations pro mě není jen možnost získat nové zákazníky, ale také příležitost, jak upevnit značku a jméno firmy na trhu. Nejraději realizuji nové projekty a otevírám dveře s novými možnostmi uplatnění.
© 2000 - 2017 Business Success, spol. s r.o.