Pavel Ranc přednášel pro CEDUK

Jaké jsou bariéry ve studiu? Jak si zajistit dobré vztahy s klienty i se zaměstnavatelem? Jaký postoj je potřeba mít, abych uspěl jako zaměstnanec, ale i jako podnikatel?

To byla témata, která zazněla na přednášce pro studenty Vyšší odborné školy CEDUK v Praze, kterou jsme uspořádali 2. října 2014.

Lektor, Pavel Ranc, předal informace více než 60 studentům zábavnou a praktickou formou, s mnoha příklady přímo ze života.  I díky tomu se akce setkala s velice kladným ohlasem a řada účastníků projevila zájem v takových přednáškách pokračovat.

Chceme poděkovat paní ředitelce Ing. Karolíně Špinkové, která nám umožnila vystoupit před tak skvělým publikem. Studenti Vyšší odborné školy CEDUK byli nadšení a my je rádi zase někdy podpoříme!

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Martin Kepka

Martin Kepka

Referent externího PR
Public relations pro mě není jen možnost získat nové zákazníky, ale také příležitost, jak upevnit značku a jméno firmy na trhu. Nejraději realizuji nové projekty a otevírám dveře s novými možnostmi uplatnění.
© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.