Studium není jako škola

Přednáška, seminář nebo snad kurz? Co je pro vás nyní to pravé? Kam jít?

Zeptali jsme se Pavla Rance, jak on osobně vnímá studium, v čem spočívají jeho výhody a rozdíly oproti běžnému semináři.

Pokud jste si někdy mysleli, že studium kurzu není pro vás, pak následující řádky jsou určeny právě vám.

 

Pavle, koučinku a supervizorování kurzů se věnuješ již několik let, v čem podle Tebe tkví výhody studia?

Student studuje svým vlastním tempem, což je lepší než seminář, kde má přednáška lektorem stanovené tempo. Jenže někdo je velmi rychlý, pokud jde o chápaní a někdo zase potřebuje více času. Další výhodou studia je to, že se student může k informacím vracet, pokud potřebuje, aby měl jasno a všemu dokonale rozuměl. Nikoho tím neobtěžuje, ani nezdržuje. Při studiu se běžně stává, že se student zastaví a pomocí slovníků si vyjasní význam určitého slova. Díky individuálnímu postupu je to nejen možné, ale dokonce nezbytné k vynikajícímu porozumění předmětu studia a následnému využití informací. Nezanedbatelnou výhodou studia je také fakt, že si student dělá ve větší míře vlastní názor na obsah toho, co mu je překládáno. V porovnání s přednáškou, kde je posluchač do určité míry nucen dívat na přednášené principy hlediskem přednášejícího, je studium formou přijímáním informací s menší mírou ovlivnění autorem.

 

Proč by lidé měli studovat a co jim to dá?

Studium je definováno jako řetězení jistot. V oblasti, kde si člověk není jistý, jak věci fungují, jak k nim on sám může přistoupit, nebo kde člověk neví, jak dosáhnout požadovaných výsledků, zde je studium tím nejlepším řešením. Prokousat se od zmatku a neznalosti do jistoty a kompetentnosti vyžaduje kuráž, ale zvýší se tím natrvalo naše sebevědomí a hodnota jako bytosti.

A hlavně, co to přinese firmě? 

Firma, jejíž zaměstnanci na sobě pravidelně pracují a zvyšují si svou kvalifikaci, vyhrává v několika ohledech. Tím, že jsou zaměstnanci stále samostatnější a potřebují stále méně na řešení běžných problémů své nadřízené, mají nadřízení více prostoru na řešení strategických otázek. Dalším obrovským benefitem je také efektivita firmy. Výkon firmy v přepočtu na počet pracovníků je faktorem, kterým se měří kompetentnost týmu. Jednou cestou, jak zajistit fungování firmy je personální expanze, což je dnes ožehavé téma. Druhou cestou, na kterou se poněkud pozapomíná je zvyšování efektivity práce zaměstnanců tréninkem. A protože málo firem má fungující systém vlastního vzdělávání, jsou nuceny investovat nemalé částky do personálního marketingu.

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Ing. Pavlína Cohen

Ing. Pavlína Cohen

Marketing, Business Success, spol. s r.o.
Od roku 2009 se věnuje on-line marketingu. Pomáhá podnikatelům ve všech odvětvích vytvořit strategie s cílem maximalizovat sílu sociálních médií a zvýšit úspěšnost jejich on-line marketingového úsilí.
© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.