Červencové setkání podnikatelů v Brně

Dne 13.7. se konal v prostorech hotelu Myslivna v Brně další Exec Club, na kterém si podnikatelé a jejich kolegové vyměňují své vlastní praktické zkušenosti z managementu. Setkání proběhlo ve velmi tvořivé atmosféře s aktivním zapojením se všech zúčastněných.

Jako první na setkání Exec Clubu vystoupila paní Jana Šudřichová z firmy SYRMEX spol. s r.o. a popsala svou cestu podnikatelky. V tomto příspěvku nejvíce zarezonovala kuráž paní Šudřichové, která se po získávání informací na seminářích firmy Business Success dokázala postavit nelehkým situacím ve své firmě a skutečně je začít řešit „od podlahy“. Za tento postoj dostala od všech účastníků velké veřejné potvrzení.

Druhým vystupujícím byl pan Martin Bouchal ze společnosti ALBO okna – dveře s.r.o., která se zabývá výrobou dřevěných a dřevohliníkových oken. Představil účastníkům konkrétní aplikaci marketingových akcí získáných na konferenci s Patrickem Valtinem, které mu přinesly několikanásobný nárůst poptávky a objednávek.

Třetím přednášejícím byl pan Ing. Miroslav Ostrý, jednatel firmy HESTEGO a.s.. Poselstvím jeho vystoupení a cesty k úspěchu k dnes již třísetčlenné firmy by se dalo shrnout do jasně definovaných pozic a systému, prosazování etiky, sledování výkonů všech částí firmy a neustálých inovací. Výkony jeho týmu mají neustále stoupající trend bez toho, aby musel zanedbávat svou rodinu či koníčky.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti dalších klubových setkání, které proběhnou:

12. října 2011 v Brně

9. listopadu 2011 v Praze

 

Váš Exec Club Team

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.