Červenec se nesl v duchu Exec Clubu

Jako první vystoupila paní Marcela Micholová z rodinné firmy FOMI, která se zabývá výrobou profesních oděvů pro gastronomii. Představila svou dvacetiroční cestu podnikáním. V jejím vystoupení navíc zarezonovalo srdce paní Michalové, které bije pro její pracovní tým a pro obor, ve kterém pracuje a který se neustále snaží posouvat kupředu. Za toto dostala od všech zúčastněných velké veřejné uznání.

Druhým přednášejícím byl pan Martin Fejtek, jednatel společnosti FESCHU lighting & design s.r.o., která se zabývá komplexními službami v oblasti návrhu, vizualizace a realizace vysoce kvalitních interiérů prodejen a obchodů. Poselství jeho vystoupení a cesty k úspěchu by se dalo shrnout do jasně definovaných pozic, které dokázal následně delegovat, prosazování etiky, dodržování pravidel a sledování výkonů všech částí své firmy. Poté, co před pěti lety nastartoval svou spolupráci s Business Success a začal aplikovat principy ze seminářů, výkony v jeho firmě stoupají. Navíc získal dostatek času, aby se mohl věnovat své rodině i koníčkům.

Třetím vystupujícím byl Ing. Rastislav Zachar, majitel společnosti Business Success, spol. s r.o.. Ten ve svém příspěvku „Zvládání emocí podřízených“ předal účastníkům Exec Clubu další souvislosti mezi emocemi a postojem k zvládání problémů na každé z nich. Hlavní myšlenkou této přednášky bylo, že každý problém, či protiúsilí mohou být využity jako velká výzva nejen na jeho zvládnutí, ale i na vylepšení dalších věcí okolo.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře s aktivním zapojováním se všech zúčastněných. Klub byl zakončen letní grilovací párty, při které pokračovaly příjemné diskuse ještě další dvě hodiny.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti dalších klubových setkání, které proběhnou:

12. října 2011 v Brně

9. listopadu 2011 v Praze

 

Váš Exec Club Team

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.