Model of Admin Know How

Model Admin Know-How (MAKH):

Model znamená „věc, originální výrobek, popř. sloužící za vzor, k napodobení“.

Administrativa má mimo jiné i definici: předmět, jak organizovat nebo etablovat nebo korigovat prostor, terminály, toky, povelové linie, vybavení, materiál a tak vytáhnout produkci skupiny tak jako etablovat optimální množství, kvalitu a realizovatelnost.

Velmi jednoduše řečeno MAKH je vzor, podle kterého by se měla vytvářet a řídit organizace.

 Asi každý podnikatel nebo manažer se snaží mít svou firmu dobře zorganizovanou. Ne vždy je to podle vašich představ, ale určitě se o to snažíte.

Naší prací je předávat podnikatelům, manažerům a jejich spolupracovníkům prakticky fungující nástroje a etická hlediska, což jim pomáhá dosáhnout stability, prosperity a zlepšuje jim to jejich vztahy v širších oblastech než jen ve firmě.

My se všichni skutečně snažíme o to, aby firmy v ČR lépe přežívaly. Dlouhodobě lépe přežívat se dá při splnění dvou základních podmínek:

  • mít etiku v pořádku
  • mít ve firmě takové nástroje, které celou firmu tlačí k produkci

Co tedy znamená dobrá firma? Když prosperuje, expanduje a jsou v ni dobří, etičtí lidé.

Na to, abychom mohli mít ideální firmu, musíme mít ideální scénu. Představu, co to vlastně znamená mít ideální firmu.
To je firma, která má:

  • v první řadě takovou strukturu, kde má každý produkt, který je veřejný. Každý zaměstnanec ví, jaký má post (klobouk) a jaký má produkt a to je přesně vidět na ORGANIZUJÍCÍ TABULI (Orgboard). Je to tabule, na které to je viditelné a každý člověk si může zjistit kdo má jaký výsledek a jak zapadá do celkového výsledku. 
  • v druhé řadě ve firmě funguje komunikace. Všechny informace se dostávají k lidem přes správné komunikační kanály, aby se lidé ve firmě neotravovali zbytečně nadbytečnou komunikací. Písemná komunikace se soustřeďuje v komunikační centrále. Každý má na stole tří-košový systém a chápe co znamená „ start – změna – stop „. 
  • další věcí, co vytváří dobrou firmu, jsou kompetentní zaměstnanci, kteří jsou produktivní, zlepšují se prostřednictvím tréninků, seminářů a studia. Firma se snaží, aby zaměstnanci na sobě pracovali a zlepšovali se v tom, čím se živí. Profesionální pracovníci vytváří profesionální firmy. Dobrá firma je odrazem skvělých lidí. 
  • další věcí, která je ve firmě důležitá je to, že každý zaměstnanec má vlastní statistiku. Management firmy má Organizační Informační Centrum, kde vidí hlavní statistiky divizí. Každý klíčový pracovník řídí svou oblast pomocí kondic, což znamená, že má přehled o produkci a plánuje další produkci podle aktuálního trendu.

Prosperitu firmy vytváří solventnost, což znamená, že firma má dostatek peněz, aby mohla platit své závazky a nemá potřebu finance tajit a schovávat, což ukazuje etiku firmy.
Poslední věcí, kterou musí mít firma je knihovna, která obsahuje knihy a materiály, které z ní dělají profesionální firmu. Knihovna, kde každý pracovník najde informace, aby mohl dělat svou práci na vysoké úrovni.

 

Toto je přesně ideální scéna firmy. To je to, k čemu přivádíme naše klienty, to je to, co je náš účel.

 

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.