Tipy pro váš úspěch: „Emoční tónová škála“

Emoční tónová škála, objevena L. Ronem Hubbardem, je velmi mocný nástroj, který vám přináší desítky výhod.

Škálu můžete využít například pro tyto účely:

 • Způsobit, aby se ostatní, cítili při kontaktu s vámi dobře.
 • Předvídat, jak budou lidé reagovat na různé situace.
 • Pochopit, proč vás někteří lidé táhnou dolů.
 • Zlepšovat vaši schopnost získat od ostatních souhlas.
 • Lépe pochopit sami sebe.
 • Rozpoznat komu můžete důvěřovat a komu byste neměli věřit.
 • Zvyšovat svou koncentraci a reakční čas.
 • Motivovat sebe i ostatní.
 • Stát se chytřejším, lepším člověkem.

Horní část škály obsahuje více pozitivních emocí a v dolní části škály jsou uvedeny nežádoucí emoce.

 

„Emoční tónová škála“

 • 4,0 Nadšení
 • 3,5 Radost
 • 3,0 Konzervatizmus
 • 2,5 Nuda
 • 2,0 Antagonizmus
 • 1,8 Bolest
 • 1,5 Hněv
 • 1,1 Skryté nepřátelství
 • 1,0 Strach
 • 0,9 Soucit
 • 0,5 Žal
 • 0,05 Apatie
 • 0,0 Tělesná smrt

 

„Čím výš je člověk v emoční škále, tím větší má šance na získání finančních prostředků pro svůj život, tím víc je šťastnější, tím zdravější bude jeho tělo.“ L. Ron Hubbard

Když jste vysoko na emoční škále, nejenže jste šťastnější a zdravější, ale zajímá vás i vše okolo. Jste pohotoví, rozumní a energičtí. Lidé jsou rádi ve vaší společnosti když jste důvěryhodní, zodpovědní a upřímně veselí.

Vzpomínáte si na chvíli, kdy jste byli nadšení jarním dnem? Cítili jste se živě a mírumilovně. Vzduch i země voněli báječně. Byli jste šťastní, že žijete.

Vzpomínáte si, co se stalo poté, kdy jste se cítili smutní? Možná vám někdo něco řekl nebo jste slyšeli nějaké špatné zprávy a díky tomu jste šli ve škále emocí dolů.

Pozice člověka na emoční škále se vlastně mění od hodiny k hodině a den co den. Obdrží dobré zprávy a v ten moment jde nad tón 3.0. Pak dostane špatné zprávy a může se pohybovat na tónu 1.0. Zamiluje se a měsíc je na úrovni 3,5. Pak ho jeho dívka opustí a týden je na úrovni 0,5. Jako velmi mladý se člověk pohybuje kolem tónu 3,5. V dospělosti klesne na tón 2,5. Jako starý muž může klesnout až na úroveň 0,0 a smrti, a to buď velmi pomalu anebo velmi rychle.“ 

L. Ron Hubbard

 

Kde se nacházíte v tónové škále emocí?

Pomocí popisu níže můžete určit vaši emoční úroveň.

0,05 Apatie: Nestaráte se o sebe ani o ostatní. Jste pořád nemocní. Nic se vám nezdá být reálné. Neumíte se postavit minulosti a nestaráte se o budoucnost. Lžete, abyste získali porozumění. Chcete, aby vás lidé litovali. Cítíte se ztraceni a nedůležití.

1,0 Strach: Život se zdá být nebezpečný a vážný. Jste často nemocní. Nemůžete učinit rozhodnutí. Nevíte, co je skutečné a co je neskutečné. Máte pocit, že vám lidé chtějí ublížit. Nechcete na sebe brát zodpovědnost a lžete, aby se zabránilo jakémukoliv typu konfrontace.

1,1 Skryté nepřátelství: Jste podobní osobám, které mají strach, ale navíc máte v sobě nepřátelskost. Protože máte strach, zakrýváte vaše nepřátelství. Stejně tak jako lžete ostatním, jste schopni je bodnout do zad. Jste nečestní, lstiví a rádi pomlouváte.

1,5 Hněv: Otevřeně dáváte najevo vaše nepřátelství. Máte ve všem „pravdu“. Útočíte na lidi jak verbálně, tak fyzicky. Vyhrožujete, trestáte a používáte alarmujících lží, abyste mohli dominovat ostatním. Jste zbabělci, ale budete využívat nepřiměřené statečnosti, abyste ublížili sobě nebo okolí.

2,0 Antagonismus: Cítíte se podráždění většinu dne. Vaše onemocnění jsou závažná. Na lidech vidíte to nejhorší a je pro vás zatěžko někomu věřit. Místo toho abyste se snažili lidem pomoci uspět, chcete je prostě zastavit. Jste kritik.

2,5 Nuda: Nemáte nic proti ostatním, ale ani o ně neprojevujete žádný zájem. Jste příležitostně nemocní. Jste lhostejní, nedbalí a neupřímní. Rychle se vzdáváte, jakmile se vám něco objeví v cestě. Nejste ani kreativní, ale ani destruktivní.

3,0 Konzervatizmus: Projevujete mírný zájem o život. Snažíte se říkat pravdu a můžete být důvěryhodný ve většině záležitostí. Jste odvážní, ale pouze v případě, že rizika jsou nízká. Jste sociálně založení a nějakým způsobem přátelští k malé skupině lidí.

3,5 Radost: Váš zájem o lidi je vysoký a snažíte se jim porozumět. Jste schopni přijmout významnou odpovědnost. Zřídkakdy jste nemocní. Jdete si pevně za svým cílem až do konečného výsledku. Používáte energii a logiku, k tomu, abyste dostávali od lidí hotovou práci. Rádi lidem pomáháte.

4,0 Nadšení: Jste kreativní a nadšení. Nikdy nestonáte. Jste dychtiví pomáhat ostatním a porozumět jim. Jste odvážní za všech okolností. Ochotně přijímáte odpovědnost a jste důvěryhodní. Dosahujete vašich cílů i navzdory vaší opozici. Vaše nadšení je nakažlivé, lidé rádi následují vašeho vedení. Milujete život a budoucnost vypadá báječně.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.