Implementace úspěšné strategie Public relations může působit jako velmi komplikovaný proces. Ve skutečnosti stačí  znát a rozumět základům Public relations a pár dalším věcem, které s touto oblastí souvisí. Nejdříve je tedy potřeba porozumět samotnému předmětu PR....