Červnový Exec Club v Praze a mezilidské vztahy ve firmě

Dne 5. června 2013 se konal v prostorách Business Success, spol. s r.o. další Exec Club (podnikatelský klub), na kterém si podnikatelé a jejich kolegové vyměňují své vlastní praktické zkušenosti z managementu. Tentokrát byl zaměřen na to, jaký vliv mají mezilidské vztahy na výkonnost a stabilitu personálu ve firmě.

Jako první vystoupila paní Martina Zacharová z firmy PAS, která se zabývá velkoobchodem s kancelářským zbožím. Její přednáška se zaměřením na budování a udržení týmu byla velmi poutavá a oslovila úplně všechny účastníky. Není divu. Paní Zacharová představila konkrétní praktické příklady na to, jak spojila tvoření lidí a hry s vysokou mírou disciplíny a produktivity, které ve svém týmu dosahuje. V jejím vystoupení navíc zarezonovalo srdce, které bije plně za firmu a pro firmu, a rovněž profesionální manažerský přístup k fungování skupiny jako takové. Zajímavou informací bylo i to, že jí stabilně lidé z firmy neodcházení, ani po 20 letech. Za toto dostala od všech zúčastněných veřejné uznání.

Druhým přednášejícím byla paní Monika Bechná z Plzeň 2015, o.p.s. a projekt KREKR – kreativitou k rozvoji, která představila úplně novou myšlenku práce s lidmi ve firmách. Je to mezinárodní projekt, při kterém začnou s pracovníky pracovat umělci. Chodí za nimi pravidelně do firmy, komunikují s nimi, dávají jiné pohledy na situace, které řeší, a na konci z toho vypadne společné tvoření celého týmu, pozitivní emoce, chuť do práce. Hodně netradiční projekt, kterému my, v Business Success, držíme palce!

 

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, s aktivním zapojováním všech zúčastněných. Po ukončení bloku přednášek, proběhl raut, kde účastníci ještě téměř dvě hodiny vedli volnou diskuzi a mezi sebou rozebírali své zkušenosti z podnikání.

Přejeme mnoho inspirace při dalších klubových setkáních!

Za tým Exec Clubu,

Martin Kepka

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Martin Kepka
Public relations pro mě není jen možnost získat nové zákazníky, ale také příležitost, jak upevnit značku a jméno firmy na trhu. Nejraději realizuji nové projekty a otevírám dveře s novými možnostmi uplatnění.
© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.