Efektivní komunikace a jak na ni

Okolní svět nás hodnotí podle toho, co děláme, jak vypadáme, co říkáme a jak to říkáme.
Dalo by se říci, že o našem úspěchu či neúspěchu dnes rozhoduje zejména komunikace – tedy to, co říkáme a jak to říkáme.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.