1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Finance trochu jinak… (magazín...
Nemusíte být špičkově vzdělaným účetním či ekonomem na to, abyste měli řízení svých financí pod dobrou kontrolou a byli v něm skutečně úspěšní. Potřebujete se hlavně vyhnout několika rozšířeným a velmi nebezpečným fixním ideám z oblasti financí a potřebujete mít jednoduchý a precizní systém finančního plánování, který vám bude dávat o stavu vašich financí skutečně pravdivý přehled

I malé chyby v této oblasti se totiž trestají hodně tvrdě. Zadlužená města a státy jsou dnes běžným jevem, ztrátové až krachující firmy či rodiny se staly běžnou součástí naší ekonomiky. Existují ovšem i úspěšné firmy a lidé, kteří jsou v oblasti financí dlouhodobě stabilní, jistí, důvěryhodní a s průběžně rostoucími rezervami. I když prožívají právě těžší období svého života, tak jejich kredit a finanční stabilita neustále rostou. Asi není těžké pochopit, že něco dělají jinak.

Vydej méně, než jsi přijal

Zkusme se tedy nejdříve podívat na slovo „ekonomika“. Toto slovo je spojené se slovem hospodaření a pochází ještě z dob starých farmářů. Ti postupně posbírali všechnu slámu a seno z luk, uskladnili a přes zimu dávali zvířatům po dávkách. Tyto dávky měli přesně rozpočítané – na měsíc, na týden, na den, aby krmivo skutečně vyšlo, až do další úrody. Možná někdy nebyla zvířata úplně nasycená, možná byla i trochu hladová, ale jedno bylo vždy jisté – přežijí, protože celou dobu budou mít stálý příjem potravy.

Základním zákonem zdravé ekonomiky je: Vydej méně, než jsi skutečně přijal. Jako farmáři. Je to v první řadě o velké disciplíně. Když se z tohoto hlediska podíváte na hospodaření mnohých firem či jednotlivců, žasnete. Kupují si spotřební věci, na které nemají vytvořené zdroje, a tím vyplýtvají energii budoucích období. Potom vidíme rodiny, které utrácejí peníze za pěkné dovolené či novou elektroniku, ale nemají na základní životní potřeby. Nebo vidíme firmy, které vydávají peníze na drahý provoz, ale nevyplácejí mzdy či neplatí faktury.

Dnes znám mnoho rodin a firem, které kupují auta a jiné podobné věci zásadně v hotovosti. Dá se polemizovat o tom, zda jsou splátky lepší či nikoliv, každopádně je to u nich demonstrace dlouhodobé disciplíny a síly v hospodaření. Dlouhodobě vydávají méně, než přijímají, a proto jsou jejich finance hodně stabilní. Dobrý hospodář je dobrý hospodář. Myšlení našich rodičů nebo návrat ke zdravému rozumu a zodpovědnosti? To je dobrá otázka.

Zákon o energii

Podívejme se nyní na peníze jako na energii z dalšího úhlu pohledu. Zkuste dát večer na stůl k televizi chipsy nebo sladkosti. Zpravidla se po nich jen zapráší. Pokud byste je tam nedali, nikdo z rodiny nebude mít ráno křeče z hladu. Nebo zkuste po firmě rozhlásit, že se vám zadařilo a že máte peníze. Skupina vám okamžitě vysvětlí, že počítače jsou příliš pomalé, křesla jsou příliš stará, že ten nábytek měl být už dávno pryč, že auta jsou nějaká oježděná.

Tyto příklady jsou jen maličkou ukázkou dalšího ohromného zákona o energii. Každý organismus má tendenci spotřebovat více energie, než skutečně potřebuje. Jinak řečeno, organismus reguluje svoji spotřebu nikoli na základě toho, co na své fungování potřebuje, ale na základě toho, co si myslí, že má k dispozici. Víte, kdy jsou peníze v kapse vašeho saka v bezpečí? Když o nich nevíte.

S tím souvisí další zákon financí. Některé firmy se nechaly přesvědčit k zajímavému pokusu, který doporučuji vyzkoušet. Z každé přijaté koruny daly bokem několik procent ještě dřív, než peníze převedly na provozní účet. O tomto kroku věděl jen finanční manažer a majitel firmy, nikdo jiný. Myslíte, že firma to na svém provozu postřehla? Ani náhodou! Z toho vychází další zajímavý zákon peněz. Rezerva není to, co mi zůstane na konci, ale to, co dám vědomě bokem, aby zůstalo. Pokud vidíte organismus, který z každé přijaté koruny nekompromisně dává něco stranou bez ohledu na to, kolik právě přijal a kolik by potřeboval nebo chtěl utratit, vidíte hodně zdravý organismus. Proto jednou z velkých úloh finančního manažera je zajistit, že organizace samotná o určitých penězích ani neví.

Umění říci „NE“

Dalším důležitým parametrem pro fungování financí je fakt, že jednotlivec je vždy citlivější než skupina. Proto potřebujeme, aby o penězích rozhodoval jeden člověk. Nikdy nedovolte skupině, aby rozhodovala o penězích, to je cesta do pekla. Skupina může doporučit, to je v pořádku, ale na konci musí být jeden člověk, který rozhodne. Když se jedná o peníze, skupiny mohou být přímo šílené. Proto finanční manažer je člověk, který má poslední slovo a je vytrénovaný v umění říci „NE“ i stokrát za sebou. Vždy schvaluje ty peníze, které přináší další příjem. Proto se hodně zajímá – děláme dost propagace? Zajišťujeme, abychom dodávali tak rychle, jak se jen dá? Tento člověk nepotřebuje být populární. Možná si o něm lidé řeknou, že je tvrďák. Ale poté zjistí, že když mu dají do rukou moc, tak ve skupině nejsou trable s penězi. A nakonec je to právě finanční manažer, který se stane populárním, protože právě díky němu máme finanční stabilitu.

Co dodat na závěr? Peníze jsou oblastí, která dnes přitahuje mnoho pozornosti, a dalo by se o ní hodně psát. Mohou být zdrojem velké radosti zrovna tak, jako mohou být i zdrojem velkého trápení. Ale faktem je, že ve skutečnosti nejsou komplikované, když jim porozumíte. Pokud budete dodržovat alespoň pár výše uvedených myšlenek, peníze se pro vás stanou příjemnou hrou mezi energií, lidskou bytostí a touhou energii spalovat a utrácet.
Rastislav Zachar,
majitel Business Success, spol. s r. o.