1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Jak motivovat své týmy...

Pátou specializovanou konferenci z oblasti managementu připravuje na dny 22.–24. dubna společnost Business Success Česká republika. Akce je určena pro všechny, kteří mají co do činění s vedením, řízením a motivací pracovních týmů. Konferenci povede mezinárodně uznávaný odborník v oblasti personálního řízení, Marten Runow ze Švédska. V této souvislosti odpověděl na několik našich otázek.

Loňský rok nebyl pro firmy jednoduchý. Řada z nich prošla obdobím recese a musela snižovat náklady a často i počty zaměstnanců. To se samozřejmě projeví i na náladě lidí ve firmě. Jaké motivační nástroje je vhodné použít v současné době, aby vedoucí pracovníci dodali svým týmům potřebnou energii a chuť do práce?

„Nálada v organizaci“ je plně propojena s její produktivitou. Ve špatných časech produkce klesá, a tím pádem jde dolů i nálada. Abyste to zvrátili, musíte se stále ujišťovat, že lidé dávají pozornost na dotahování věcí do konce a dosahují cílů. Nejpravdivějším a nejefektivnějším zvládáním špatné nálady je tedy určit takové cíle, kterých mohou zaměstnanci dosáhnout, a zajistit, aby jich také dosáhli.

Co podle vás skutečně brzdí firmy v tom, aby se po loňském roce ekonomické stagnace rychle nastartovaly? Je možné mít fungující a produktivní tým navzdory vnějším vlivům?

To, co nás v těžkých časech zdržuje, jsou ze všeho nejvíce SOUHLASY. Souhlasíme, že jsou těžké časy, a čím více souhlasíme, tím více je „OK“ mít problémy a zpomalovat expanzi. Pokud jste lídr, jednou z klíčových schopností, kterou potřebujete ovládat, je být schopen NESOUHLASIT. Podívat se na nové okolnosti a nesouhlasit s tím, že byste jimi měli být ovládáni. Udělejte cokoli, co je potřeba, aby se trend obrátil. Nicméně když čteme noviny, posloucháme, jaké problémy mají ostatní, pak můžeme být chyceni do pasti – myslet si „nic se s tím nedá udělat“ a jen „čekat na lepší časy“. To je vždy špatná odpověď na jakoukoli krizi. Čínské slovo pro „krizi“ se skládá ze dvou symbolů. Jeden znamená „nebezpečí“ a druhý znamená „příležitost“. Je to právě v dobách krize, kdy někteří lidé dokážou vidět obrovské příležitosti a na základě nich jednat. Takže ano, když dokážete vidět skrz, můžete dokonce nastartovat nový stoupající trend v době krize. Za podmínek, že jste opravdu ochotni se skutečně dívat na věci tak, jak jsou, a přemýšlet o nich s nadhledem a jednat na základě toho, co vidíte, dokonce i když to nikdo jiný nedělá stejně.

Existují nějaké konkrétní tipy, jak zvládat svůj pracovní tým a přitom si udržet roli lídra?

Je třeba, abyste věděli, co děláte, a dokonce lépe věděli, co dělá každá osoba pod vámi, a dokonce ještě lépe věděli, jak dělat všechny práce lépe než lidé, které máte na to, aby je dělali. Je mnohem snazší vést tým, pokud jste opravdu kompetentní. Mít silný účel, nepomáhat jenom sám sobě, ale také organizaci a každému jedinci v týmu. Také pomáhá, když jsou vaše rozhodnutí a příkazy více správné než špatné. To, o co lidi žádáte, by mělo přinášet skutečné a hodnotné výsledky pro organizaci, starejte se o „všechno“ od klienta přes vlastní organizaci, dodavatele, manažery, pracovníky a vše mezi tím. L.Ron Hubbard napsal: „Podstatou dobrého řízení je starat se o to, co se děje.“ A to je to, co dělají skvělí vedoucí.

Čas od času se mezi lidmi odehrávají tzv. „žabomyší války“, které je zdržují od toho, aby plnou pozornost dávali produkci. Jak se tomu dá předcházet a udržet dobrou pracovní atmosféru ve firmě?

Nezapomeňte na to, že jako vedoucí byste měli dávat dobrý příklad. Pokud neustále do lidí šťouráte ohledně toho, co je špatně, tak právě na to se vaši lidé budou soustředit a přestanou se věnovat skutečné produkci. Na druhé straně, když dáte většinu své pozornosti na to, co je správné a co funguje, pak vštípíte svým lidem myšlenku, že je dobré ve věcech či situacích hledat to správné. Toto, v kombinaci se zapojením všech zaměstnanců do produkce a rychlého pohybu, dosahování plánů, více či méně vymaže daný typ chování ze scény.