Konference2018 4

WORKSHOP

Jak zvýšit motivaci lidí, klíčových pro vaše podnikání?

 

Kdo jsou tito klíčoví lidé a jak je poznat ve firmě i mimo ni (majitel, manažeři, partneři, klienti,…)?

Jak je získat pro své podnikání a záměry? Jak je namotivovat a získat jejich loajalitu?

Jaké akce mohou podpořit firmu a její PR?

Vytvořte si vlastní plán zvýšení motivace těchto lidí přímo pro vás a vaši firmu!

>> Workshopem vás provede Pavel Ranc, TOP konzultant Business Success, spol. s r.o.

 

WORKSHOP

Jak mít pevně v rukou směrování celého svého života?

 

Jak spolu souvisí práce, rodina, člověk samotný a jak naplánovat své aktivity tak, aby všechny oblasti byly v rovnováze?

Jak expandovat nejen v práci, ale ve všech oblastech života?

Vytvořte si svůj osobní plán expanze ve všech oblastech života!

>> Hodnotná data a informace vám na workshopu předá Pavel Ranc, trenér manažerských seminářů Business Success, spol. s r.o.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.