Konference2018 5

PŘEDNÁŠKA

Vztahy na pracovišti – ztráta času nebo klíč k úspěchu?

 

Co to jsou vztahy a proč jsou důležité?

Jak souvisí vztahy na pracovišti s výsledky a jak ovlivňují fungování firmy?

Jak a kdy má šéf do vztahů zasahovat?

Jsou konflikty mezi lidmi nevyhnutelné, nebo se jim dá předcházet?

 

PŘEDNÁŠKA

Jak se šéf dostane do pasti, ani neví jak

 

Co jsou nejčastější důvody, proč šéf, manažer, majitel firmy vyhoří?

Jak se dlouhodobě udržet v kondici a být stále vůdcem pro své lidi? Co jsou základní pravidla, která je nutné dodržovat? Jak vypadá Kodex manažera?

Existuje první pomoc, když je šéf pod tlakem? Dá se z takového stavu dostat?

>> Jak na vztahy a kde šéf najde záchranou vestu v podání Rastislava Zachara, majitele společnosti Business Success, spol. s r.o.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.