INTERNÍ PŘEDNÁŠKY

Jste ve vaší firmě na všechno sami?

Interní PR_Business Success

  • Cítíte někdy nedostatečnou podporu ze strany středního managementu při prosazování firemních cílů?

    • Mají obdobné pocity vaši vedoucí pracovníci vůči svým podřízeným?

    • Napadlo vás někdy, že nezodpovědnost a neochota může souviset s nedostatkem informací o základních principech fungování firmy a spolupráci mezi zaměstnanci a managementem?

Každý zaměstnanec se zúčastní krátké, na míru ušité přednášky, kde si uvědomí základní principy pro fungování nejen ve firmě. Obsah přednášek je koncipován tak, aby se nikdo z účastníků necítil poučován nebo degradován, ale naopak, aby ho přijal za svůj a porozuměl vaší firmě, jejím cílům a principům.

Cílem těchto přednášek je sladění vzájemných představ a očekávání mezi vedením firmy a jejími pracovníky, aby uvnitř firmy nevznikala zbytečná napětí a neshody.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Reference

Seminář reagoval na aktuální dění ve firmě, všichni bychom měli lépe komunikovat. – Z. O.

Velmi zajímavé, poutavě podané, přímočaré bez zbytečných …, opravdu obecně použitelné. – P. Š.

Seminář splnil svůj účel, mohu říci, že jsem zase o něco moudřejší. – J. P.

Výborné, praktické příklady z mnoha oblastí života. – P. F.

Přínosný seminář, kratší (myšleno pozitivně), „úderný“. – M. Š.

Velký přínos, motivace do další práce, uvědomění si toho, co je pro mne a pro firmu důležité. – D. V.

Splnilo to mé očekávání. Využiji získané poznatky ke své práci. – V. B.

Nevedu tým, ale uvědomila jsem si, co by mě dovedlo k lepší motivaci, dá se „aplikovat“ i u kolegů. – D. T.

Toto školení bylo smysluplné a motivace je důležitá nejen pro práci, ale i pro obyčejný život. Byl jsem velice spokojený. – J. B.

Užitečnost pro práci. Proč? Uvědomit si, co je motivace a využít ji v praxi. Vnímat u podřízených co je pro ně důležité. – P. K.

Jedno z mála školení zabývajících se otázkou PROČ? – J. H.

Velmi užitečné, poučné pro pracovní, ale i osobní život. – P. V.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.