Reference

P. Ř.
Kurz mi ukázal chyby, které jsem při tvorbě, zavádění a dohledu nad dodržováním směrnic dělal. Ukázal mi také důležitost jakékoli směrnice, kterou jsem až v takové míře necítil.

M. N.
Na kurzu „Jak napsat efektivně firemní směrnice“ jsem se ujistil, že dobře zorganizovaná firma, která zajistí dodržování nastavených pravidel musí expandovat. Také jsem si uvědomil, že směrnice je základem organizace vedle jejích cílů a účelů.

L. K.
Díky tomuto kurzu jsem pochopila důležitost směrnic, především prosazování jejich dodržování. Je velmi důležité zveřejnit základní účel směrnice. Bylo fajn, že jsou v kurzu obsažena i související témata, třeba, jaký je rozdíl mezi směrnicí a příkazem. A také co je to úplný návrh – ten pro mě bude velikým přínosem pro větší zapojení kolegů do fungování firmy. Informace o souvislosti směrnic a expanzi mi otevřely oči. Kurz hodnotím jako užitečný a přínosný pro všechny vedoucí pracovníky.

L. J., NIEVELT-Labor Praha s.r.o.
Kurz „Jak napsat efektivně firemní směrnice“ mě především donutil ohlédnout se zpět a zhodnotit funkci firmy. Tam, kde se podařilo směrnice již zavést do života, tam se zlepšilo mnoho drobných nedorozumění, chyb a sporů. Také používání „úplných návrhů“ přináší klid na práci a brání přestřelkám typu „já to pořád říkám a nic“ nebo „každý to ví, někdo to udělá“. Dostal jsem impuls pokračovat v rozdělané práci, která je moje a nikdo ji za mne nemůže udělat. Otevírá cestu k úspěchu.

V. D., MaDe, spol. s r.o.
Upevnil jsem se v tom, že napsání směrnic ve firmě je opravdu důležité a jistá pomoc v expanzi firmy.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.