Reference

Simona Tomíčková, CADservis, s.r.o.

Jsem nadšená!

Získala jsem spoustu nových informací a poznatků ohledně vedení společnosti, které budu ve své firmě aplikovat.

Zjistila jsem, že jsem o vedení měla velmi zkreslené informace a právě nastudovaný kurz mi pomohl pochopit, jakým směrem se ubírat, abych byla já, i firma úspěšná.


Aleš Fiala, ALMEA s.r.o.

Všechny poznatky získané v tomto kurzu mi dávají smysl.

Zapadají do již běžícího soukolí naší společnosti a při jejich zavedení do praxe jsem si jist, že povedou k jejímu doladění v naprosto perfektní funkční stroj.


Václav Luzar, Carl Stahl & spol., s.r.o.

Kurz mi pomohl ujasnit si, co je definicí vedoucího pracovníka,

jak se má chovat každý den, aby ho lidé chtěli následovat a tvořili jako celek dobrou skupinu lidí.


P. R., VONEKL s.r.o.
Uvědomení si rozdílů mezi Fází I. a Fází II. při vývoji vedoucího pracovníka a pojmenování všech vlastností dobrého vedoucího a dobrého vůdce, tzn. co má dělat, aby byl dobrý a měl produkci. To mi rozehrává novou hru ve stejném prostředí.

D. K., Carl Stahl & spol., s.r.o.
Kurz byl pro mě doplněním informací v oblasti vedení. Přínosy jsou ihned proveditelné. Nejdůležitější je: být jako šéf na pracovišti jiných, ne „zalezlý“ v kanceláři. Udržovat neustále porozumění. Změny proběhnou především u mě.

R. H., SERVIS CLIMAX a.s.
Kurz „Základy vedoucího pracovníka“ měl pro mě obrovský přínos. I malé chybičky se odrazí na fungování celého týmu. Uvědomil jsem si, jak je nutné být důsledný – úplné úkoly v termínu. Přehlížení drobností vede ke snížení produktivity. Získané informace jsou velice praktické. Pokud se nad tím člověk zamyslí, tak i logické.

F. Š., WALKER PILANA MAGNETICS
Nejsilnější záležitostí kurzu je pro mě jasná definice toho, kdo je dobrý vedoucí. Důležité je používat technologii celou, jinak nemá potřebný přínos.

M. P., Ekonomické vozy, s.r.o.
Zjištění, že nestačí jen seminář, je dobré to kombinovat i se studiem kurzu.

M. Š., Stavoodbyt, spol. s r.o.
Kurz „Základy vedoucího pracovníka“ mi potvrdil správné představy, které jsem měl o vedoucím pracovníkovi. A potvrdil mi i ty nesprávné, které jsem měl, ale nic jsem s nimi nedělal. Teď vidím, že mohu zlepšovat své okolí ve firmě díky velmi jednoduchým nástrojům.

M. Š., REMONT ŠERÁK, spol. s r.o.
Kurz pro mě měl obrovský význam ve vztahu k mé stabilitě jako ředitele, vedoucího a vůdce, který udává směr, řídí, organizuje a zabezpečuje expanzi svého týmu. Data obsažená v materiálech mě probrala z občasné apatie vůči podnikatelské sféře, vůči státu jako společnosti. Dala mi nový „vysoko oktanový benzín” do mého silného „motoru”. Jsem opět na postu vůdce týmu!

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.