Reference

Petr Dostál, UNIHAL s.r.o.

Při absolvování „Finančního managementu„, který se konal v dubnu 2018, jsem nabral poznatky, které mi ukázaly i jiný pohled na finance, než člověk má ze svého pohledu podnikání, i když některé „zákony o penězích“ jsem aplikoval ve své firmě i dříve. Na školení jsem potkal hodně zajímavé lidi, nejen lektora Ing. Zachara, ale také účastníky, kterým jste předali, dle jejich sdělení, během mnoha seminářů užitečné informace.


Jindřich Kysela, OSC, a.s.

Seminář hodnotím pozitivně.

Utřídil jsem si na něm některé znalosti a zkušenosti z dřívějška a všechno to dostalo lepší systém a řád, zapadlo to do sebe.


Romana Zučková, AZS 98, s.r.o.

Seminář Finanční management trochu jinak hodnotím na výbornou.

Byl pro mě přínosem jak při využití ve firmě, tak doma.


Petra Čačková, překladatelka a korektorka

SUPER! Přesně to, co jsem potřebovala.

Za tento jeden den jsem se dozvěděla víc praktických informací o financích, jak za 5 let na ekonomické vysoké škole.

Zaujaly mne příjmy organizace – překvapivé zjištění, jak hodně zmůžou takové nefinanční věci jako důvěryhodnost a kontrola.


B. J., JH6, spol. s r.o.

Seminář hodnotím velmi kladně a to hlavně z důvodu aplikovatelnosti  konkrétních tipů, které mohu okamžitě zavést do praxe. Nejvíce zaujalo: Dělení příjmů na jednotlivé účty, rezervní fond. To první co zavedu: Konec týdne – rozposlání plateb na přiřazené účty atd.

L. K., Kopecký CZ s.r.o.

Jsem spokojený, ujasnil jsem si některé souvislosti mezi příjmy a řízenými výdaji. Nejvíce zaujalo: Rozdělení plateb výdajů na účty, tvorba rezerv. To první co zavedu: Podúčty a lepší plánování příjmů a výdajů.

J. D., PCV Computers, s.r.o.

Jsem velmi spokojen. Seminář byl poutavý, plný zajímavých a použitelných informací. Nejvíce zaujalo: Zákony peněz – velmi jasně a přesně definují důležité informace. To první co zavedu: Finanční plán a plánování na měsíční bázi.

P. L., CIWire s.r.o.

Seminář se mi velice líbil, inspiroval mě k novým věcem. Děkuji za cenné rady a tipy.

R. L., Medica Healthworld a.s.

Výborný výkon lektora (pozn. red.: Ing. Rastislav Zachar), zajímavé příklady, jiný pohled na věc.

Z. Z., LESÁK – ZEMAN s.r.o.

Spousta nových tipů, mám o čem přemýšlet a co aplikovat do praxe.

S. A., iTEEN.CZ, s.r.o.

Seminář hodnotím pozitivně. Témata byla poutavá.

M. B., BO-IMPORT s.r.o.

Velice dobré návody, jak lépe a více „skrýt” finanční prostředky na rezervy.

D. H., LBCE s.r.o.

Myslím si, že tento seminář by měl mít každý povinný (nejlépe už na střední škole).

L. R., Carl Stahl & spol, s.r.o.

Seminář se mi líbil. Lektor (pozn. red.: Ing. Rastislav Zachar) dával praktické příklady a dokázal zaujmout.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.