Reference

Ing. Karel Valík, OBAL CENTRUM s.r.o.

Přínos celého programu pro naší firmu byl značný, zejména co se týče i-marketingu a e-mailingu. Za nejdůležitější považuji sestavení organizační struktury firmy (OrgBoard). Pro fungování organizace je velmi důležité řídit se produkty, nikoliv činnostmi.

 

Jana Šudřichová, SYRMEX spol. s r.o.

Zvýšila se mi jistota, jak nastavit pravidla, aby firma mohla daleko lépe prosperovat. Za nejdůležitější považuji správný postup jednotlivých kroků, které je potřeba udělat. Každý post ví co má dělat, zefektivnění a zlepšení týmové spolupráce, přátelské vztahy mezi zaměstnanci.

 

O. R., SYRMEX spol. s r.o.

Dostali jsme hodně informací, které nás posunou dále. Analýza mi dodala energii k řešení potřebných situací, zároveň vidím spoustu práce, která nás čeká. Víme, odkud má naše práce začít, na co se musíme nejdříve zaměřit. Do budoucna si slibuji, že firma bude pracovat jako ucelený kolektiv, věřím, že se posune i k lepším obchodním úspěchům.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.