Reference

Které téma účastníky zaujalo nejvíce a proč?

J. K., AŽD Praha s.r.o.

Emoce – stěžejní pro práci s lidmi a efektivitu týmu. Práce s akčními cykly – jednoduché a stručné zefektivnění time managementu pro lidi, kteří toto řeší a jsou z toho nešťastní.

 

A. Č., Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Na přednášku jsem se přihlásil na základě doporučení a informací na webových stránkách. Rozhodl jsem se, že budu více přenášet pozitivní emoce na podřízené, okolí a budu více „příčinou“.

 

T. S., Management Data Praha s.r.o.

Téma o využívání emocí u partnerů, kolegů apod., myslím, že se tím může činnost velmi zefektivnit.

 

M. J., Karel Kaňák, s.r.o.

Škála emocí – hodí se do života – děkuji. Dokončení rozdělané práce – mám ji rozdělané dost.

 

Z. K., Sulkom s.r.o.

Emoce – členění a význam. Emoční inteligenci považuji v dnešní době za velice důležitou.

 

K. L., GASTROSUN s.r.o.

Rozdělení emocí, protože je to užitečné pro vlastní orientaci v sobě i druhých.

 

P. V., Restaurace „U Zvonu“

Nejvíce mne zaujalo téma „akční cyklus“ – praktický návod ke zvládání „chaosu“ a řešení stresu, dále pak „škála emocí“ – lepší porozumění, jak fungovat lépe.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.