Neosívejte neúrodná pole (magazín Lobby)

Pochopit, jak správně řídit finance a jak s nimi nakládat, je prvotní pravidlo úspěšného podnikání. Jen tak dokážete překonat i krátkodobé platební neschopnosti a nestanete se otrokem někoho jiného. Začněme od jakéhosi „desatera“. A nezapomeňme, že to, co slouží jako vklad do další produkce, má vždy přednost před přímou spotřebou.

A nyní se vraťme na začátek

Peníze. Jaká je jejich historie? Proč vlastně vznikly tyto kousky kovu s vyraženými znaky a symboly, potištěné papírky plné různých ochranných prvků proti falšování? Je potřeba podívat se na něco, čemu se říká směna. Dejme tomu, že jsem byl dobrý zemědělec a vypěstoval jsem dost fazolí. Bylo jich tolik, že jsem je s celým svým rozvětveným rodem nedokázal spotřebovat a fazole byly všude kolem mě. Ale nebyl jsem dobrý lovec, ani jsem nedokázal opracovávat kůže a šít z nich oblečení. Takže jsem přebytek fazolí naplnil do vaků, naložil je na záda a vypravil se na cestu. Chodil jsem kolem a kolem a hledal někoho, kdo by chtěl moje fazole směnit za oblečení z kůže. Odtud směnný obchod. Někdy se však stalo, že jsem nenašel nikoho, kdo by měl oblečení z kůže a chtěl je směnit za fazole. Potkal jsem sice jiné, kteří chtěli mé fazole, ale neměli oblečení z kůže, měli srpy, měli boty. Jiní zase měli oblečení z kůže, ale nechtěli moje fazole. Bylo často velmi obtížné a namáhavé najít někoho, kdo by byl ochoten provést potřebnou směnu. Proto jsme svolali stařešiny rodů v nejbližším okolí a domluvili jsme se, že krásné blyštivé kamínky, které jeden z rodů na svém území našel, budeme používat ke směně. Šlo o to, že jsme místo přímé zbožové výměny přešli na výměnu prostřednictvím „peněz“. Jak to, že jsme na to přistoupili? Věřili jsme si navzájem. Peníze tedy reprezentovaly myšlenku směny a důvěru v to, že ostatní budou ochotni za „peníze“ dát své zboží a budou vědět, že za „peníze“ dostanou to, co potřebují.

Neosívejte neúrodná pole_business success praha_ivan šrámek

Peníze versus směna

Už jsme si všimli, že peníze v sobě zahrnují směnu. Jednoduše ten, kdo chce peníze, musí něco dát. Pokud tomu tak není a peníze jsou někomu dány, aniž by za to něco poskytl, důvěra v peníze se hroutí, nebo pokud někdo poskytne jinému zboží s důvěrou, že za ně dostane zaplaceno, a nestane se tak, pak důvěra v peníze také klesá. Zaznamenali jste, že se opět začíná obchodovat zboží za zboží? Dnes se tomu říká barterový obchod.

Jinak se lze na peníze dívat také jako na energii. Na palivo, benzín, který potřebujeme k tomu, abychom se mohli někam vydat. A aby tato energie byla a proudila, musí se přijímat a vydávat. Nelze jen energii přijímat a myslet si, že to tak bude navěky, aniž bych něco vydal. Nelze do nádrže jen čerpat a nic nespotřebovat.
Z toho vyplývá další důležitý fakt, že peníze jako energie musí proudit. Z toho je velmi dobře patrné, že kdo má cíl mít peníze, shromažďovat je, vlastnit je a nevydávat, ten jednoho dne přestane být schopen je přijímat. Energie vyschne, energie bude ubývat.

 Jak neprohospodařit

Vraťme se zpět k fazolím. Jsem zemědělec, pěstuji fazole a obdělávám tři pole. Fazole zaseji, zalévám, obdělávám, pleji a všestranně o ně pečuji. Jakmile nadejde čas, kdy fazole uzrály, půjdu na svá pole a fazole sklidím. Určitě si při tom všimnu, které z políček bylo nejúrodnější a které méně, nedej bože, aby se na nějakém políčku nic neurodilo! Jako dobrý hospodář zauvažuji a rozhodnu se osít další rok jen ta pole, která rodila. Ta, která nerodila, nechám ladem nebo prodám. Nebudu přeci sít tam, kde se nic nerodí. Jsem přece dobrý hospodář. Pak dám na stranu fazole, které budu chtít příští rok vysít. Jinak také rezervu – nedotknutelnou rezervu. Možná bych si dal na stranu ještě trochu fazolí jako rezervu pro případ dlouhé zimy. Dále si dám stranou ty fazole, které sami spotřebujeme, než se urodí další, a pokud ještě nějaké přebývají, půjdu s nimi na trh nebo je další rok oseji na nová – lepší pole. Tak by tomu bylo, kdyby byl fazolí přebytek.
Co když ale byla úroda velmi špatná a fazolí je málo? Jak s fazolemi naložit nyní? Koho teď napadne, že je nutné ponechat hlavně ty fazole, které potřebujeme, abychom nepomřeli hlady, zapomíná na to, že příští rok nebude co zasít. A to by byl náš konec. „Sníme sami sebe“, bez budoucí naděje na lepší úrodu. Co z toho plyne? Fazole na osivo na příští rok je třeba dát stranou i v hubených dobách. To, co slouží jako vklad do další produkce, má vždy přednost před přímou spotřebou.
„Dobře, tak si nějaké fazole vypůjčím,“ může namítnout někdo další. Pokud je to nezbytně nutné pro přežití, pak ano. Musím však velmi pečlivě zvážit od koho a za jakou protislužbu. Je třeba mít velkou jistotu, že se závazku mohu s velkou pravděpodobností brzy zbavit, a to s konečnou platností. Jakýkoli neuvážený závazek ze mě totiž dělá otroka. Nakonec by se mohlo stát, že budu produkovat jen proto, abych umořil závazky.

 Jak správně řídit finance

  • Peníze nemějte jako cíl vašeho snažení. Soustřeďte se na to, jak poskytnout vynikající výrobek nebo službu, za kterou pak dostanete peníze. Soustřeďte se na vaši směnu.
  • Dříve, než začnete utrácet, podívejte se, kolik máte k dispozici. Nikdy neutrácejte více, než máte k dispozici.
  • Pokud vám nestačí vaše finance na vaše potřeby, soustřeďte se na to, jak vydělat více, jedině tam peníze dávejte. Tedy do nákupu zboží, které pak dále prodáváte, nákupu materiálu pro výrobu apod. To v sobě zahrnuje mimo jiné i prostředky na propagaci, které jsou v nuzných dobách jako první škrtány – čirý nerozum a nelogika. Jak máte mít více zákazníků, když o sobě nedáte vědět? Dokonce o sobě budete dávat vědět ještě méně, neboť i to málo, co jste do propagace dávali, v nuzných dobách škrtnete.
  • Peníze dávejte jen tam, kde je dostanete v hojném množství nazpátek. Nedávejte peníze tam, kde není směna. To se týká neatraktivního zboží nebo zaměření, dokonce i lidí.
  • Neplaťte ty, co s vámi nejsou v dobré výměně. „Neosívejte neúrodná pole.“
  • Vždy si vytvářejte rezervy, je lhostejné, jak malé ze začátku budou, a nikdy na to nezapomeňte.
  • Jeden druh rezerv je pro účely překonání nějaké katastrofy nebo pro účely pozdější rozsáhlejší investice. Tyto rezervy jsou pro jiné účely nedotknutelné! Další druh rezerv je pro překonání krátkodobé platební neschopnosti. Je to proto, abyste si nemuseli v nuzných dobách půjčovat a nestali se „otrokem“.

Ivan Šrámek

konzultant společnosti
Business Success, spol. s r.o.

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.