COTY Česká republika k.s., ing. Petr Smětal

Především jsme změnili způsob komunikace a řízeni v naší společnosti dle moderních manažerských principů uvedených v semináři, což mělo za následek výrazné zvýšení motivace všech našich pracovníků. Celkovým výsledkem bylo mnohem lepší propojení všech manažerských úrovní při společném dosahování našich obchodních cílů.

1. Čím se Vaše firma zabývá?

Naše společnost se zabývá distribucí vlastních kosmetických značek na českém a slovenském trhu.

2. Na trhu je velké množství konzultačních a tréninkových firem, proč jste se rozhodli právě pro Business Success?

Při výběru konzultační firmy jsme se snažili najít společnost s vyváženou nabídkou tréninku a seminářů zaměřených především na prodejní a manažerské dovednosti. Dále byla pro nás důležitá neotřelá a ojedinělá forma prezentace, aby si účastníci odnesli co nejvíce přímo ze semináře a nemuseli se příliš spoléhat na domácí samostudium. Tyto naše požadavky byly skvěle splněny právě firmou Business Success.

3. Jaký seminář jste se rozhodli absolvovat a co Vás k tomu vedlo?

Mimo jiné specifické semináře tvoří hlavní kostru našeho vzdělávacího programu především „Motivační seminář pro vyšší management“, kterého se zúčastnili všichni členové vyššího a středního managementu.

 4. Co jste po semináři ve firmě změnili?

Především jsme změnili způsob komunikace a řízeni v naší společnosti dle moderních manažerských principů uvedených v semináři, což mělo za následek výrazné zvýšení motivace všech našich pracovníků. Celkovým výsledkem bylo mnohem lepší propojení všech manažerských úrovní při společném dosahování našich obchodních cílů.

 5. Jaký má pro Vás přínos spolupráce s firmou Business Success?

S firmou Business Success spolupracujeme již několik let a to nejen na úrovni seminářů a tréninků, ale využíváme ji i na poradenství v rámci řízení lidských zdrojů. Naše úzká a dlouholetá spolupráce je příkladem toho, jak lze úspěšně a efektivně přenést moderní know-how v oblasti firemního managementu do praxe, což je jedním ze základních stavebních kamenů našich úspěšných obchodních výsledků.

ing. Petr Smětal
Coty Česká republika k.s.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.