Hemerle Flowers s.r.o., p. Jiří Hemerle

Zeptali jsme se Jiřího Hemerle – jednatele firmy Hemerle Flowers s.r.o., co jemu osobně a jeho společnosti přinesl „Motivační seminář pro vedoucí pracovníky“…

1. Jaká byla situace ve Vaší firmě před absolvováním semináře? (především v oblasti úspěšnosti, počtu zaměstnanců, organizačních struktur atd.)

Převzal jsem umírající pobočku z hlediska tržeb a postavení na trhu, zdevastovanou z hlediska movitého i nemovitého majetku, z třemi neovladatelnými bývalými zaměstnanci, se kterými jsem se do jednoho rozloučil. Založil jsem novou firmu a začal od nuly s e svou ženou a jedním novým zaměstnancem. Bylo to období charakterizované obrovskou motivací z pocitu vzniku něčeho nového (staronového) a neuvěřitelným pracovním nasazením. Zcela bez organizačních struktur, řízení spíše typu diktátor, téměř celý den byl založen na operativně což ale vzhledem k velikosti firmy a charakteru (obchod s květinami jako s produktem podléhajícím rychlé zkáze) bylo vcelku logické. V průběhu let 2004-2007 firma zvýšila svůj obrat i výši obchodní marže a v současné době je lídrem v západočeském regionu, zaměstnává 15 zaměstnanců.

2. Co přesně Vás k absolvování tohoto semináře motivovalo?

Hledání cesty ke zlepšení, zdokonalení, při vědomí, že je třeba být vždy o krok (minimálně) před konkurencí, a to i v systému řízení. Vědomí vlastní nedokonalosti v řízení a motivování lidí, které s rostoucím počtem zaměstnanců na mne doléhalo. A protože je bolestné učit se z vlastních chyb, rád jsem přijal pozvánku na seminář, který vycházel z vypozorovaných chyb a úspěchů firem a manažerů. Myslím si, že práce s lidmi je jednou z nejtěžších a to v každé profesi a nelze ji paušalizovat ani vědecky řešit psychologií, řečí těla, asertivitou atd. Hledal jsem něco co je všem lidem vlastní v chování, přijímání příkazů, motivací atd., skryté příčiny toho proč někdo dělá co má a jiný ne. V neposlední řadě byl seminář součástí mého cíle nestagnovat a celoživotně se vzdělávat ve směrech, které mě či mé firmě přinesou užitek.

3. Kdy jste motivační seminář absolvoval?

Myslím, že to bylo v roce 2006

4. Co Vás v průběhu semináře nejvíce oslovilo?

Nebylo tam nic, co by mne neoslovilo. Namátkou co mne zaujalo (princip výměny, produkt, statistiky, emoce, travič, trpaslík, směrnice, příkaz, sdělení, návrh, info centrum) myslím, že je to dokonale propracovaný systém s vysokým důrazem na produkci, který nepromíjí zevšeobecňování, ale jde až na „kost“ a nekompromisně a transparentně ukazuje výsledky práce každého jednotlivce.

5. Co přesně ze získaných informací jste „uvedl do praxe“?

Vzhledem k tomu, že částka za seminář nebyla v té době pro mne zanedbatelná a byla použita jako investice, a proto, že jsem se rozhodl důvěřovat seminářům BS, zavedl jsem do praxe vše. Jinak totiž nemá smysl zavádět nic, protože jednotlivé věci jsou systémové a vynechá-li se jedna část nebudou fungovat ostatní

6. Jaká je situace ve Vaší firmě nyní s odstupem času?

Firma začala fungovat jako systém, a je schopná expandovat. Po zavedení systému došlo k zemětřesení a odchodu téměř všech bývalých zaměstnanců. Změnil se způsob odměňování, přišli noví schopní lidé. V současné době se tvrdě pracuje na směrnicích, které chodu dávají řád, určují požadavky na zaměstnance atd. Firma pokračuje ve vzdělávání u BS, byl zaveden Org Board, následovali semináře prodejní, dosahování cílů, schopnosti vůdce, chystám se v dubnu na komunikační seminář.

7. Můžete vysvětlit jak přesně ovlivnilo Vaše podnikání a život setkání se společností Business Success?

Celkově velmi pozitivně. Dokážu věci vysvětlit, jsem schopen mnoha věcem porozumět, začala mne moje práce více bavit, firmě se daří, plánuji růst, principy výměny, produktu, emocí atd. jsem aplikoval i v rodině a mám dnes v mnoha ohledu život bohatší a čistší.

 

Děkujeme Jiřímu Hemerlemu za jeho odpovědi a přejeme hodně úspěchů do dalších dnů!

 

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.