KLIMA – CLASSIC, s.r.o., p. Aleš Kroupa

Zaujala mne možnost získat širší a přesnější obraz osobnosti člověka oproti pouhému pozorování a tím lépe zhodnotit přínos daného člověka pro firmu. U nás se potvrdila i možnost odhalit na co je upřena pozornost stavajících zaměstnanců a možnost následně vše vykomunikovat k oboustranné spokojenosti.

Jak se jmenuje a čím se zabývá Vaše firma? Jaké v ní máte postavení? Jak je velká Vaše firma?

Jsme firma KLIMA-CLASSIC s.r.o. a jsme již 6 let největší dovozce a distributor klimatizačního zařízení TOSHIBA na český trh. Hlavní naše aktivita je tedy zřejmá – prodej, servis, opravy a montáž klimatizačního zařízení TOSHIBA. Mimo to provádíme dodávky a realizace vzduchotechniky a zároveň provádíme správu a provoz technických zařízení budov.Dříve řečeno údržbu a servis zařízení, dnes vědecky nazýváno „facility management“. Firma má cca 45 kmenových zaměstnanců a obrat řádově 150mil. Kč ročně. Ve firmě jsem na pozici výkonného ředitele.

Jaký je účel Vaší firmy?

Dodávat našim zákazníkům v termínu a včas kvalitní klimatizační zařízení TOSHIBA.
Profesionálně poskytovanými službami jak v oboru projekce a montáže klimatizačních zařízení, tak v oblasti servisu, oprav a údržby klimatizace a technických zařízení budov – nejen nabízet správná řešení a realizovat je ke spokojenosti zákazníků, ale hlavně zajistit našim klientům příjemné prostředí.

Proč jste s rozhodl pro tento obor? Co Vás na této práci nejvíce baví?

K aktivnímu přístupu řešení různých technických věcí a problémů a zájmu o ně jsem byl veden od dětství svým dědou formou „škola horu, rozmontovávání zvlášť“, posléze jsem nakoukl pod pokličku oboru na části brigád opět pod jeho vedením a na VŠ už jsem měl jasno. Tento obor mne zaujal nejen svou obchodní, ale i technickou povahou a komplexním záběrem od problematiky jednotlivých stavebních profesí až po otázky architektury a interiérového designu. Pravda, poslední dobou je mojí náplní hlavně „papírové“ řešení problémů a vedení lidí, kouzlo technické podstaty je však zachováno.

Jaké máte koníčky a co nejraději děláte ve volném čase?

Přiznávám, hlavním koníčkem je práce. Jinak mezi mé ostatní koníčky se doposud nezařadili klasické „klidné“ záliby v podobě golfů či rautů neb se projevuje právě ten můj technický přístup. Technická zvídavost a zvědavostí se projevuje nejen v reálných oblastech jako cestování a poznávání nových věcí, ale i zájem v oblasti lidské psychiky, chápaní a konání – kde je výsledek hledání korunován mnohdy mnohem větším úspěchem. Má zvídavost se taky projevuje sice možná častějšími, ale jinak běžnými aktivitami od kultury přes sport až třeba počítačové hry. Společným cílem je prostě si „fakt odpočinout“.

Jaká byla Vaše první pracovní schůzka s Lucíí Spáčilovou z PERFORMIA? Jak na Vás působila?

Schůzka byla sjednána standardem obdobným partnerské firmě Business Success. Nástin personální problematiky, Performia testy a jejich charakteristika, stejně jako návrh účasti na školení Performia na mne působily velmi profesionálně a přesvědčily mne o velké znalosti problematiky ze strany paní Spáčilové. Další konzultace toto ještě potvrdily.

Co Vás nejvíce oslovilo na službách firmy Performia?

Zaujala mne možnost získat širší a přesnější obraz osobnosti člověka oproti pouhému pozorování a tím lépe zhodnotit přínos daného člověka pro firmu. U nás se potvrdila i možnost odhalit na co je upřena pozornost stavajících zaměstnanců a možnost následně vše vykomunikovat k oboustranné spokojenosti.

Co Vám to přineslo, že jste zavedl systém testů Performia do firmy?

Z důvodu stabilního stavu lidí v této době jsme zatím Performia testy použili pro interní audit a z výsledků se provedla korekce komunikce k zaměstnancům. Následovala adekvátní změna komunikace zaměstnanců s vedením firmy což jednoznačně přispělo k zvýšení emoce i produktivity ve firmě. Z testů rovněž vyplynuly dříve nevyřčené skutečnosti ve formě vhodnosti lidí na svých postech a jejich zvládání svých postů, stejně jako problémy, které ovlivňovaly pozitivitu a klid lidí, které byly následně vykomunikovány.

Změnily tyto informace nějak vaše jednání s lidmi?

Informace přinesly nejen nový pohled na zaměstnance, ale i lidi jako takové. Přinesly rovněž i nový pohled na firmu – objevení nové dimenze, která byla bohužel dříve přehlížena ve svém celém rozsahu a bylo do ní jen „nakukováno“. Pro mne samotného tyto informace potvrdily moje tušené skutečnosti a přinesly mi poznání dalších souvislostí s ohledem na mého koníčka – pozorování chování lidí.

Čeho si nejvíce Vážíte na svých lidech?

U svých lidí si nejvíce vážím nejen produktivity a pocitu sounáležitosti  a loajálnosti k firmě, ale i jejich aktivního přístupu k hledání návrhů řešení problémů a k jejich skutečné realizaci. Každý zaměstnanec, který má produkci (nebo alespoň měl…) má pro firmu velmi vysokou, až nevyčíslitelnou hodnotu, kterou je škoda vyplýtvat krátkozrakými a jednoduchými řešeními problémů. Proto investice do takovýchto lidí je mnohem efektivnější, než pátrání po „nových“, „lepších“ lidech. Pochopitelně – všeho s mírou, ale je to tak.

Jak tyto Performia testy pomohly Vám nebo Vašé firmě?

Viz výše. Nastínily problémy jak jednotlivých postů, tak komunikačních linií. Umožnily nahlédnout „pod pokličku“ osobnosti jednotlivých lidí a tím přinesly náměty, jak s těmito lidmi lépe komunikovat – a změna komunikace byla shledána i z jejich strany pozitivní. Kupodivu bez výjimky, což bylo překvapení i pro mne samotného. Na základě výsledku „zatím jen“  interního auditu jsem opravdu bez přehánění přesvědčen, že jsou v oblasti personalistiky a i náboru nových lidí skutečně setsakramentsky dobrým pomocníkem a rádcem!

Je něco na co jsem se nezeptala a chtěl by jste nám o tom povědět?

Jistě, chtěl bych. Nejen autorům testů, nejen Performii, ale hlavně Lucii Spačilové jen jedno jediné: Děkuji…:o)

Děkujeme za Vaše odpovědi a přejeme Vám i do budoucnosti hodně úspěchů!

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.