VETOS dveře a zárubně s.r.o., p. Václav Větrovec

Certifikoval jste model řízení MAKH. Co to pro Vás znamená?

To je docela dobrá otázka. Kromě „potvrzení“, že jdeme správnou cestou, je to výzva v pokračování, nezanedbatelný bod, je také být ve skupině lidí, kteří pracují stejnou technologií a ubírají se stejným směrem přičemž vše dělají na vysoké emoci, to je krásné a příjemné. Velkým bodem je, že to funguje a přináší prospěch celé naší společnosti a našim zákazníkům a našim rodinám.

 

Proč jste se pustil do toho, aby jste model řízení získal?

Po pravdě na počátku přišel podmět právě od Vás. Měl jste velký záměr nastartovat několik firem, které budou průkopníky. Když jste přišel s touto myšlenkou, hledal jsem výmluvy, že nemám čas, apod. Dnes, když se na to zpětně dívám, je to úplně jiné. Uvědomuji si, že model řízení firmy jsem již nějakou dobu používal. Nyní, kromě samotného certifikátu a slávy s tím spojené, jsem navíc získal spoustu energie celý model řízení firmy vypilovat do detailu tak, aby byl ještě více funkční a zábavný… Je to tak, dokud jste druhý, máte „motor“ být první. Jakmile jste první, dostáváte strach, že budete druhý… V tomto případě nejde o strach, ale o výzvu dostat se ještě dál a rozehrát ještě větší hru!

 

Co to způsobilo v rámci firmy?

Dobrá otázka. Věřím, že mnoho šéfů se mnou bude souhlasit, když řeknu, že nové věci, které se zavádějí do firem, mají lidé tendenci trochu obcházet, zlehčovat, hůře přijímat. Nicméně já měl výhodu – dostatek informací, jak toto všechno efektivně zvládnout. Dal jsem lidem hodně reality, proč do toho jdeme. Zodpověděl jsem jim jejich „proč“. Jakmile dostali lidé odpovědi na své „proč“, začalo jim to dávat smysl a nebyl problém. Když se podívám na to co to znamenalo s produkcí tak – jen růst, v průměru rosteme o 20% ročně, letos máme růst ve výši 60%.

 

Jaké byly první reakce zaměstnanců při zavádění statistiky a jste je zvládl?

Na část jsem odpověděl v předešlé otázce. Zde uvedu jen jednu věc, ten co se nejvíce zdráhal či dramatizoval zavádění statistik, šel ke mně na pohovor a odhalil jsem různé „zatajování“. Prostě kdo se zdráhá veřejně vyhlásit své výsledky v podobě statistik, tak něco skrývá, třeba neprodukci či ještě horší věci. Je přeci logické, že ten kdo dosahuje produkce, dobré produkce je rád a ukáže své výsledky. Zvládli jsme to dobře, i třeba že, někdo odešel z naší skupiny.

 

Co Vám přineslo do firmy zavedení ORG BOARDU?

Je zbytečné to rozvádět a proto to shrnu – pořádek, kompetentnost a jasnost kdo co má na starosti a za jaké pole v naší firmě je kdo zodpovědný. Také ukazuje co je výsledkem každé činnosti – postu – oddělení. Běžná firma na trhu prezentuje svůj hlavní výsledek, ORG BOARD prezentuje výsledek – produkt každého člena – odd. – divize firmy.

 

Proč je pro Vás důležité pravidelné kvalifikování lidí?

Nad tím jsem přemýšlel celý tento týden a to jsem ještě nevěděl, že budu odpovídat na tyto otázky. Došel jsem k jedné věci. I přesto, že někteří lidé, kteří získali trénink, během času odešli, přispěli svou určitou částí k našemu růstu, naší expanzi. Lidé, kteří zůstali, tvoří profesionální vysoce efektivní tým odborníků. Když se pak bavím s kolegy v oboru, zjišťuji, že máme dvojnásobnou produktivitu – efektivnost na člověka, než mají oni. A to právě díky pravidelnému vzdělávání.

 

Co pro Vás znamená mít etickou firmu?

Silná káva na začátku. Dnes již klidný spánek beze strachu. Na toto téma lze napsat velice mnoho, ale docela jedna věc je zajímavá, nejste oběť vydírání. Ať se vydíráte sami či okolí v podobě zaměstnanců, finančního úřadu, sousedů atd. Na etickou firmu či člověka se neútočí. To stojí za to, ne?

 

Co by se podle Vás stalo, kdyby všechny firmy v ČR měly zavedený model MAKH?

To je dobrá otázka. Určitě by podnikání bylo čisté a spravedlivé. Jsem také přesvědčen o tom, že by bylo dostatek prostředků i na věci, na které dnes peníze nejsou. Přitom jsou velice potřebné. Například si dokáži představit velmi úspěšnou firmu, která bude investovat do sektoru školství, protože to pak „vyprodukuje“, klidně řeknu „použitelné“ absolventy. Pozor! Neříkám, že školství je špatné, říkám jen, že dobré etické firmy podpoří dobrou věc, jako je třeba vzdělávání. Těch možností je mnoho.

 

Za rozhovor děkuje Martin Kolenička
ED Business Success ČR

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.