Mládež za lidská práva

mládež za lidská právaProtože je nezbytné, aby děti dostaly toto základní vzdělání o lidských právech vznikla organizace Mládež za lidská práva i v České republice, aby i u nás mohly děti a mládež dostat touto formou vzdělání ve svém rodné jazyce. Snažíme se děti nejen naučit jejich právům, ale také zapojit je do šíření těchto práv v jejich okolí, tedy hlavně svým vrstevníkům.
Organizace pořádá pro děti soutěže na téma lidských práv, dělá přednášky v dětských domovech, na školách a v kroužcích. Dále se snaží zapojit i dospělé a jiné organizace do tohoto projektu, aby tato myšlenka oslovila co nejvíce lidí v co nejkratší době.

Na základě průzkumu zjistili, že lidé vůbec netuší, že mají 30 práv. Pokud nějaké znají, je jich okolo 3-5.A to je třeba rychle změnit, protože neznalost práv způsobuje velmi časté porušování práv jak u dětí, tak u dospělých. Jen se podívejme, kolik válek je po světě a kolik je týraných dětí. Týrání dětí je právě aktuální téma v ČR. Proto tato organizace oslovila naši televizi, která by mohla napomoci ke vzdělávání a šíření lidských práv v České republice. Jde o naši budoucnost, ve které budou rozhodovat naše děti.

Americký spisovatel a humanista pan L. Ron Hubbard řekl, že lidská práva se musí stát skutečností a ne jenom idealistickým snem. A to je naším cílem.

Mládež za lidská práva, o.s., Jindřišská 7, 110 00 Praha 1,
www.youthforhumanrights.org
www.unitedmusicvideo.org

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.