Protidrogové vzdělávání pro Městskou policii

Business Success pravidelně podporuje projekt „Řekni ne drogám – řekni ano životu“. V rámci tohoto projektu poskytuje prostory pro konání seminářů protidrogového vzdělávání pro Městskou policii, které vede ředitel Narkononu, pan Bo Persson ze Švédska. Díky zkušenostem s touto problematikou, vysoké kompetentnosti a profesionálnímu přístupu pana Perssona dostávají zúčastnění důležité informace, které jim pomáhají zvládat situace při styku s drogami.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.