Studijní centrum BASIC

Business Success podporuje BASIC studijní centrum, neziskovou organizaci, která má za cíl pomáhat dětem, které nezvládají současný způsob školní výuky, která nedává možnost dětem během výkladu látku pochopit a tak se problémy s učením u dětí hromadí a hromadí, až to vypadá, že děti jsou hloupé. Díky tomu pak mají i osobní problémy, často jsou šikanované, stresované a vykazují pak i často potíže se vztahy a chováním.

Díky unikátní studijní technologii, osobní péči a obrovskému porozumění pracovníků v BASIC studijním centru, navracejí zpět dětem jejich schopnost učit se, mít dobré známky a i chuť do učení.

Dosahují u dětí ohromujících zlepšení, což mohou prokázat zlepšením prospěchu, postoje dětí k učení, a také pozorováním rodičů, kteří často již zoufalí, obracejí na pomoc BASIC studijního centra, když již selhaly jakékoli běžné a obecně známé metody. Často se jim také podaří zvládnout i děti, které jsou označovány za dysgrafiky, dyskalkuliky apod..

Podpora Business Success BASIC studijnímu centru je zejména motivovaná tím, že my v Business Success si stejně jako BASIC plně uvědomujeme, že prosperita národa a jeho další úspěch začíná u dětí a tím, co si přinesou do dospělého života. Nevzdělané děti, znamenají nevzdělané dospělé, což povede k celkovému úpadku národa.

Podpora BASIC studijnímu centru ze strany Business Success je zejména v oblasti propagace, ale také při používání manažerských dovedností. Rádi bychom, aby se o unikátních výsledcích a účelech BASIC studijného centra dozvědělo co nejvíce lidí, kteří narazili na problém, že jejich děti jsou nesoustředěné, učení je nebaví, mají špatný prospěch apod.. Víme, že BASIC má pro ně řešení, které funguje. Dokonce i autority ve vzdělávání, jak v ČR, tak i zahraničí, podaly nezávislá kladná hodnocení metod používaných BASIC studijním centrem.

Studijní centrum, které vzniklo v České republice v roce 2002, používá ve svém programu objevy z oblasti vzdělávání od spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda pod názvem studijní technologie.

Není to studijní pomůcka, memorovací technika nebo rychločtení. Studijní technologie poskytuje studentovi nástroje, jak studovat a porozumět plně jakémukoli předmětu. V praxi to znamená, že skutečně rozumíte tomu, o čem čtete a také si pamatujete vše, co jste četli, ale především jste schopni použít to, co jste se naučili. Studijní technologie učí jedince JAK MÁ STUDOVAT. Ve škole se studenti nenaučí, co je to studium, na jaké překážky mohou narazit a jak je mají překonat.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.