Styl naší práce

Co se Vám vybaví, když slyšíte Business Success? Seminář, trénink, tři dny plné nových dojmů a vědomostí?

Nám, lidem z Business Success by se nejvíce líbila asi takováto odpověď: „Business Success je tréninková firma, kde školí odborníci na zvyšování produktivity“.

Naším cílem je takto na naše klienty působit a jsme spokojení jen tehdy, pokud se nám toto daří naplňovat. Šéfové firem, kteří k nám posílají své lidi na školení, ostatně očekávají výsledky. Proto je naší snahou nejen zlepšit schopnosti lidí, kteří k nám přicházejí, ale i jejich firmy jako celek.

V rámci našich seminářů nenabízíme relax v bazénu, jízdu na koni, či různé labužnické zážitky. Naopak, myslíme si, že když má člověk na tréninku dosahovat výsledky, nesmíme jeho pozornost od studia odvádět nepodstatnými věcmi. Proto jsme spíše za sparťanské vedení seminářů a vyžadujeme od našich klientů jistou disciplínu. Nechceme jim poskytnout relax, ale chceme zvýšit jejich produktivitu.

Naše aktivity …

Trénink prodejců a obchodníků je nejstarším a nejdůležitějším programem naší společnosti. Obchodníci se zde naučí nejen základní principy vedení prodejního rozhovoru, ale i velice jemné detaily, které často rozhodují o pozdějším úspěchu.

Pokud má zákazník zájem, dobrou náladu a chuť koupit, není potřeba žádný seminář. Bohužel takovýchto zákazníků není příliš mnoho a proto se věnujeme tomu, jak vyvolat zájem u zákazníka a jak nenásilnou formou zvládat i někdy nepříjemné situace (různé námitky, reklamace, …) a jak řídit celý rozhovor směrem

k uzavření obchodu.

Výsledkem našeho tréninku jsou obchodníci, kteří si dokáží bez velké námahy vybudovat důvěru u zákazníka, úspěšně zvládnou námitky zákazníka a mají schopnost příjemným způsobem jednat a uzavírat obchody. Nezanedbatelným efektem semináře je i to, že obchodník dokáže po obchodním jednání daleko přesněji analyzovat, proč neprodal. Odpovědi typu „já si to ještě rozmyslím“, „ještě se poradím s …“ se stávají odpověďmi, které ho už neuspokojují.

Semináře pro management představí nejlépe několik otázek, kterým se na semináři věnuje velká pozornost:

  • Jsem dobrý šéf?
  • Jsem vzorem pro své lidi?
  • Co všechno mám dělat jako šéf?
  • Proč vedoucí pracují dlouho do noci?
  • Proč mám na stole znovu a znovu problémy od svých podřízených?
  • Jak udělat to, aby se mi problémy neopakovaly?
  • Dokáži zorganizovat věci tak, že se o to už nemusím vícekrát starat?
  • Za co platím své lidi? A vím jak jsou výkonní?
  • Jaká je motivace mých pracovníků?
  • Jsem vyrušován celý den svými lidmi?
  • Problémy vznikají, nebo je někdo vyrábí?
  • Jak vypadá má organizační struktura? Je pro mou firmu ta nejvhodnější?
  • Rozhoduji se podle dojmů (subjektivně) nebo faktů (objektivně)?

Na takovýchto seminářích si každý šéf zodpoví mnohé otázky, které si klade možná po celou dobu své pracovní kariéry. Také dostane konkrétní a přesné nástroje na to, aby dostal svou firmu pod větší kontrolu, než doposud.

Jaké jsou naše semináře a tréninky …

 • Klademe důraz na pochopení principů a schopnost je úspěšně používat v denní praxi.
 • Obchodní a komunikační tréninky probíhají ve dvojicích až do bodu, kdy ten, kdo trénuje cítí, že může danou věc využít.
 • Trenér (lektor, přednášející) má víceletou zkušenost s tréninkem (obvykle i v zahraničí) a sám pravidelně trénuje a zvyšuje své schopnosti. Při praktických ukázkách a konkrétních trénincích mu pomáhá zkušený asistent.
 • Trenérem našich trenérů je opakovaně nejlepší trenér. Ten zajišťuje pomocí inspekcí a následných opatření maximální kvalitu všech seminářů, kdy využívá i ohlasů klientů na spokojenost se seminářem.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.