Přednáška na ČVUT v Praze, 3. března 2014

V pondělí, 3. března 2014 jsme uspořádali přednášku pro studenty ČVUT v Praze, na fakultě Elektrotechnické. Tuto akci odpřednášel majitel naší společnosti Ing. Rastislav Zachar a zúčastnilo se jí téměř 40 studentů.

Přednáška byla zaměřena na plánování a dosahování cílů. Studenti získali informace o tom, jaká jsou častá úskalí při realizaci plánů a co je potřeba udělat, aby projekt neskončil kvůli velkému množství nedokončené a nekoordinované práce. Vždy velice rádi podpoříme mladé lidi, kteří jsou ochotní na sobě pracovat.

 

Rastislav Zachar Business SuccessIng. Rastislav Zachar o přednášce na ČVUT v Praze:

„Ak prednášam na vysokej škole, snažím sa o to, aby to mladým ľuďiom pomohlo v štúdiu aj ich osobnom živote. Vždy im chcem odovzdať také dáta, ktoré vedia okamžite uchopiť a mať z nich konkrétny prospech. Robím to rád, pretože čím skôr človek nazberá stabilné dáta, ktorých sa môže držať, o to skôr a viac dokáže využiť potenciál, ktorý v ňom je. Preto venovať čas týmto aktivitám má pre mňa zmysel. O to viac, keď vidím, s akým nasadením chodia študenti aj na takéto nepovinné prednášky.“
Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Martin Kepka
Public relations pro mě není jen možnost získat nové zákazníky, ale také příležitost, jak upevnit značku a jméno firmy na trhu. Nejraději realizuji nové projekty a otevírám dveře s novými možnostmi uplatnění.
© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.