Monika Hamidović, vedoucí divize marketing Carl Stahl & spol, s.r.o.

Monika Hamidović, vedoucí divize marketing Carl Stahl & spol, s.r.o.

17. května 2018

Od roku 2016 jsem pravidelným účastníkem seminářů, tréninků a akademií společnosti Business Success. Zpětně mohu potvrdit jejich navýšenou hodnotu při kontinuální spolupráci. Přestože některé informace slyším opakovaně, pokaždé v nich, ve světle těch nových, naleznu další souvislosti, nové poznatky a prohlubuji tak své porozumění tématům. Díky tomu jsem schopna si získané poznatky lépe upevnit a následně skutečně používat v praxi. Absolvování marketingového semináře bylo pro mne, jako pro osobu zodpovědnou za firemní propagaci, zcela přirozené.

Seminář Základy efektivního marketingu mě naučil skutečně porozumět obsahu a účelům jednotlivých částí propagačních sdělení, jejich vzájemným vztahům a vlivům na míru úspěšnosti celé propagace u našich cílových skupin. Zjistila jsem, jak propagaci vytvářet, sestavovat a cílit na základě reálných dat. Potvrzuji, že díky tomuto semináři dosahujeme v naší propagaci vyšší míry konverze. Na seminář doporučuji navázat studiem publikace Jak zvýšit účinnost propagace?.

Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu z Business Success za jejich skvělou práci a mému nadřízenému, Dominiku Kubikovi, za intenzivní plán vzdělávání a s tím související osobnostní i profesní rozvoj.

Mgr. Monika Hamidovič, DiS.
Vedoucí divize marketing
Carl Stahl & spol, s.r.o.
Mikulovická 4
CZ – 190 17 Praha 9
www.carlstahl.cz

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.