Jak zlepšit své podnikání pomocí komunikace

Jak zlepšit své podnikání pomocí komunikace
 • Jak být sám sebou ve společnosti?
 • Jak předcházet nedorozuměním?
 • Jak budovat dobré vztahy s podřízenými, zákazníky, známými a rodinou?
 • Co způsobuje mou nervozitu v přítomnosti určitých lidí?
 • Je možné se sebejistě, lehce a bez námahy podívat na jinou osobu?
 • Jak zabránit tomu, abych musel opakovat to, co jsem již jednou řekl?
 • Jak dostat odpověď na otázku, i když ta druhá osoba má pozornost na něčem jiném?
 • Lze mluvit s absolutním přesvědčením?
 • Je možné si cokoliv pohodlně vyslechnout, včetně osobních útoků?
 • Dá se mluvit i přesto, že mě jiní přerušují v řeči?
 • Skáču já jiným do řeči?
 • Umím dávat lidem najevo, že je poslouchám a chápu?
 • Jak začít, ukončit a řídit rozhovor?
 • Jak zastavit v řeči někoho upovídaného, abych jej neurazil?
 • Co dělat, když mi někdo položí těžkou nebo nepříjemnou otázku, která mě přivede do rozpaků?
 • Jak dostat někoho, kdo je neochotný mluvit, do konverzace?
 • Jak příjemně vrátit člověka zpět k původnímu tématu rozhovoru, když soustavně od něj odbočuje?
 • Jak zvládnout rozrušení nebo rozčílení, které se objeví v průběhu konverzace?
 

Popis

Náročný tréninkový kurz o komunikaci a mezilidských vztazích, který je standardní přípravou managerů a obchodníků ve firmách. Je vhodný pro každého. Čím více zde komunikujete, tím větší užitek z kurzu získáte.
Nejen vy, ale i vaše okolí bude spokojené s vaší komunikací.

Opakovaným absolvováním kurzu se vaše komunikační schopnosti pokaždé o něco zvýší.

Kurz „Jak zlepšit své podnikání pomocí komunikace“ představuje výborné pokračování jakéhokoliv managerského či obchodního semináře nebo kurzu.

Přínos

Účastník si zvýší jeho schopnost vést a kontrolovat komunikaci v jakékoliv situaci týkající se nejen jeho podnikání či profese.

Délka kurzu

Přibližně 4 – 5 dnů celodenního studia.

Uvádíme dobu přibližnou proto, že každý student postupuje kurzem různou rychlostí a nechceme snižovat jeho poznatky tím, že bude přesně stanovená doba, ve které musí kurz dokončit.
Konec je tedy tehdy, kdy student úspěšně projde veškeré body kontrolního listu.

 

Nadcházející termíny

Pobočka Praha - mapa

 • 20.11.2019 - 23.11.2019
Mám zájem o tento seminář
 

Pavel Duchan, MENZO, a.s.

Komunikační kurz byl v první řadě náročný a bylo nutné až do konce věřit, že v Business Success vědí, co dělají. Díky komunikačnímu kurzu dokážu v průběhu schůzek kontrolovat to, o čem se hovoří, držet zákazníka u tématu a především je mnohem snazší domluvit se s někým, kdo je podrážděný nebo se mu něco nelíbí. Díky tomu jsou zákazníci spokojenější a já jsem na schůzkách uvolněný a vím, že není problém, který by se nedal vyřešit k oboustranné spokojenosti.


R. V., Vision Praha s.r.o.

Přínos? Významný, především díky rychlé zpětné vazbě v rámci jednotlivých cvičení. Nejvíce mne zaujal „trojúhelník“ a práce s jeho koncovými body + zaměření na extroverzi.
M. K., Moore Stephens
Kurz měl velký přínos, jak do osobního, tak do profesního života. Využití v praxi? Určitě větší jistota v komunikaci, nenechat se rozhodit agresivním přístupem a pozornost dávat ven.

 

M. J., UNIBRICK s.r.o.

Zjistil jsem, že dokáži být při komunikaci nad věcí a řídit, jakým směrem bude komunikace pokračovat. Nejvíce zaujalo: Překvapilo mě poznání, že každá část komunikace se nechá postupným tréninkem zvládnout tak, že já budu příčinou toho, co bude následovat. To první co zavedu: Důležité pro mě bude dávání 100% pozornosti svým podřízeným a předávání záměru správným směrem.

 

A. S., STURCZ s.r.o.
Myslím, že to bylo dobře rozvrženo a naplánováno. Přínos vidím v „odkrytí“ principů komunikace a technik, které jsem doposud neznal. Nejvíce zaujalo: škála emocí, praktická cvičení, příklady z praxe p. Šrámka a asistenta. To první co zavedu: Jednoznačně zefektivnění času, autority, sebevědomí a porozumění s ostatními lidmi.

 

V. K., Chemical Solutions s.r.o.
Kurz jsem absolvoval již podruhé. Bylo to velmi příjemné a potřebné osvěžení dovedností, které jsou potřebné v každodenním běžném i pracovním životě jako dýchání. Speciální poděkování za veškerou pomoc i vedení panu Kepkovi.

 

K. S., KOVOSREAL s.r.o.

Kurz rozhodně předčil veškerá má očekávání. Nejdůležitějším poznatkem je určitě vědomí, že jsem to jen a pouze já, kdo rozhoduje o tom, jak komunikaci povedu a s jakým cílem. Práce s vlastními emocemi a myslí je mi teď daleko bližší. Jsem si jistá, že všechny poznatky stoprocentně využiji nejen v profesním, ale i v soukromém životě. Vřele děkuji panu Kepkovi za úžasný přístup plný upřímnosti a zájmu o mou osobu.

 

J. K., VONEKL s.r.o.

Tento kurz posunul mě i mou komunikaci o velký kus dopředu. Jsem přesvědčen, že se výrazně zlepší styl a způsob komunikace nejen v práci, ale i v osobním životě. Nejvíce mě nastartovala první dvě cvičení. Toto by se mělo zkoušet pořád. Ještě bych rád zdůraznil, že supervizor i asistent byli ti nejlepší, kteří mě zatím trénovali! Díky.

V. E., Edolo s.r.o.

Nečekal jsem to. Byla to BOMBA! Všechny techniky, praktická cvičení, drily apod. Je obdivuhodné, jak to funguje v praktickém životě.

 

P. V., SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Přínosem určitě je provádět komunikaci na vyšších emocích. Pak jde všechno snáze a rychleji. Dále se soustředit na záměr a pomocí něho přenést myšlenku, komunikaci. Celkově výborná skupina kolegů s výbornými lektory!

 

J. P., O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

Velkým přínosem byl pro mě praktický trénink. Některá cvičení člověk více či méně, vědomě či nevědomě používá, ale i tak bylo velikým přínosem si vše projít. Velice děkuji, kurz byl úžasný!

 

M. A., ABE. TEC, s r.o.

Na kurzu jsem si ujasnil některé situace v komunikaci, jak zvládnout situace (jednání) ve firmě a životě.

 

A. K., Ivo Hrbáček – ALGRAF

Kurz mě neskutečně dobil pozitivní energií. Uvědomila jsem si, že svým chováním ovlivňuji velice i své okolí – takže spousta věcí (nepodařených) nesouvisela s tím, že se ostatní spikli, ale na mě samotné. Věřím, že mi kurz pomůže i v osobním životě. Bylo to velice příjemné. Jsem vděčná.

 

M. Š. MULTI KLIMA s.r.o.

Nové techniky, jak zvládat komunikaci. Nejdůležitější byla pro mě technika, jak zvládat rozladění při komunikaci.

 

N. Z., Uniplast Pardubice, s.r.o.

Spousta nových informací a technik, zjištění, že něco člověk dělá, aniž si to uvědomuje, jen to nemá pojmenované a neumí to používat cíleně a tím ani nevyhodnotí účinek toho, co dělá.

 

L. F., Pulco, a.s.

Tento kurz byl pro mě velkým přínosem jak do pracovního tak osobního života. Způsob tréninku je jasný, srozumitelný a velmi mi pomohl zvládat cvičení, které byly součástí tohoto kurzu. Zásluhou kurzu se mi mimo jiné povedlo odbourat problém sdělení zprávy v rychlosti a tím narušení komunikace. Nyní mi nedělá problémy si vše v klidu rozmyslet a zřetelně sdělit, co chci.

 

J. K., Provident Financial, s.r.o.

Kurz se stal pro mě přínosem z hlediska nabourání některých stereotypů a zažitých zlozvyků. Podařilo se mi pomocí cvičení „buďte zde“ a „dívejte se na osobu“ zklidnit své „já“. Ráda bych tyto poznatky přenesla na své kolegy v rámci firmy a to nejen prostřednictvím přímé aplikace, ale i jejich zařazením do interních kurzů. Děkuji panu Šrámkovi za jeho optimismus a pozitivní přístup.

 

P. M., VMV, spol.s r.o.

Přínos: získání mnohem větší jistoty při komunikaci, odstranění „strachu“, vědomé poznání komunikačních technik.
Informace: návod, jak komunikační techniky použít v reálných situacích. Všechny tyto komunikační techniky mají praktické využití, proto je určitě chci trénovat v reále a vědomě je používat jak v profesním tak v osobním životě.

 

T. P., LITE Pardubice

Komunikační kurz se mi velice líbil. Dozvěděla jsem se zajímavé teoretické informace, které jsem pak měla možnost prakticky procvičit při jednotlivých cvičeních. Věřím, že mi tento kurz zlepší dovednost komunikovat, jak v běžném životě, tak i v práci lektora.

 

M. K., Robatech CZ s.r.o.

Jsem vyčerpán! Kurz mi dal hodně užitečných technik k dosažšní mého cíle – naučit se přijmout své okolí a zůstat v klidu, škálu emocí, jak přistupovat k osobám, se kterými komunikuji… S jistotou mi získané informace pomohou jednak v pracovním, ale hlavně i v soukromém životě. Děkuji!

 

M. P., LeasePlan Česká republika, s.r.o.

Ověřil jsem si, že Business Success je v oblasti vzdělávání úplně odlišná od ostatních společností v oboru, a že její celkový produkt byl zase výborný. Odchylnost je způsobena právě tím, že poznatky zde nabyté, lze téměř vždy uplatnit v každodenní praxi nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě.

 

V. J., LINCOLN CZ, s.r.o.

Jsem rád, že jsem tento kurz absolvoval. Dozvedel jsem se mnoho zajímavého a hodně z toho jsem se naučil používat. Některé techniky jsou mi vlastní, na některých budu ještě pracovat. Komunikace je krásné dobrodružství.

 

P.K., DSM Central Europe, s.r.o.

Velmi dobrý kurz, srozumitelně odhaluje chyby v komunikaci a učí, jak se jim vyhnout. Výsledek je velmi použitelný v praktickém životě. Nalezl jsem zde cenné rady pro ředu situací.

 

V. K., SKS s.r.o.

Kurz pro mne měl velký přínos. Hlavně nastavení zrcadla. Zjištění, že ne vše, co dělám a je příjemné mně, musí být nutně příjemné i druhé straně. Je důležité, aby se při hovoru cítila dobře i druhá strana.

 

O. V., PROTECHNIK elektro s.r.o.

Uvědomil jsem si věci, které jsem v současné komunikaci používal pouze částečně, mnohdy i nesprávně.

Nezávazná poptávka semináře "Jak zlepšit své podnikání pomocí komunikace"

Máte-li zájem o další informace, vyplňte, prosím, následující formulář. Údaje označené * jsou povinné.

Náš obchodní zástupce se s Vámi v rychlosti spojí a pomůže Vám s dokončením objednávky.

© 2000 - 2019 Business Success, spol. s r.o.