Břeclav

Místo, kde se konají úvodní semináře

Okresní hospodářská komora Břeclav
nám. T. G. Masaryka 38/10
690 02  Břeclav

Mobil:  736 509 206
E-mail: cerna@success.cz

Petra Černá

Petra Černá

Tel.: 736 509 206

Břeclav

Okresní hospodářská komora Břeclav
nám. T. G. Masaryka 38/10
690 02  Břeclav