1. Úvod
 2. /
 3. Odměňování prakticky

ODMĚŇOVÁNÍ PRAKTICKY

Vytvořte si odměňovací systém na míru vaší firmě!

zjistit více     objednat

ODMĚŇOVÁNÍ PRAKTICKY

Mějte své finanční zdroje pod kontrolou!

Potřeba udržet pod kontrolou finanční zdroje a jejich efektivní využití je v dnešní době enormní. A právě mzdy patří k významným nákladovým položkám většiny firem. Právě proto jsme ve spolupráci s odborníkem na oblast řízení financí připravili tento praktický workshop, zaměřený na vytvoření reálného mzdového systému ve firmách.

Komu je workshop určen?

Workshop je určený všem majitelům, ředitelům a finančním manažerům, kteří chtějí vyřešit spravedlivé a funkční odměňování napříč firmou. Ideální varianta je přijít ve dvojici, například majitel a finanční manažer, majitel a personalista atp. Účelem je vytvářet odměňování společně, tak, aby bylo jednodušší celý model následně prosadit ve firmě.

 

Jak workshop probíhá?

Workshop se skládá ze dvou hlavních částí. První den je převážně věnován teoretickému výkladu a objasnění konceptu a souvislostí. Teorie je doplněná praktickými ukázkami využití a příklady. Je samozřejmě i prostor pro diskuzi a dotazy na dané téma. Druhý den je čistě praktický, kdy každý účastník pracuje s vlastními finančními výkazy a materiály a modeluje odměňovací systém pro vlastní firmu. Po celou dobu je k dispozici lektor, konzultuje vznikající modely a simulace a pomáhá vytvořit konkrétní nastavení odměňování. V druhé části pracuje každý účastník samostatně a svým tempem, tak, jak mu vyhovuje a jak vyžaduje zpracování podkladů.

Délka workshopu: 2 dny 

Průběh workshopu: 9:00 – 16:00, včetně přestávky na oběd a coffee breaků

Občerstvení v průběhu coffee breaků a oběd jsou zahrnuty v ceně workshopu.

PRVNÍ ČÁST WORKSHOPU

(teorie)

 • nástroje na zvýšení motivace pracovníků
 • základní koncept odměňování plus praktické vzory
 • různé složky odměňování a jejich použití v praxi
 • rozdíly manažerských a ostatních pozic v odměňování
 • systém, jak udržet mzdové náklady na uzdě
 • pohled na pocitové a nepřesné „osobní ohodnocení“
 • rozlišování odborných schopností pracovníka v jeho odměňování
 • optimální poměr fixní a pohyblivé složky pro různé typy pozic
 • práce s benefity a jejich nastavení jako součást odměňování

 

 

DRUHÁ ČÁST WORKSHOPU

(praktická)

Více než 50% času budete s pomocí lektora pracovat s vašimi výkazy zisků a ztrát za poslední 3 roky a v předpřipravených tabulkách modelovat odměňovací systém na základě teorie z první část workshopu. Cílem praktické části je nastavit stabilní, spravedlivou a co nejvíce transparentní logiku odměňování napříč celou firmou, která neohrozí ekonomické přežití a prosperitu firmy.

K této práci dostanete písemné podklady ke koncepci odměňování, tabulky na simulaci nákladů na mzdy a směrnice týkající se odměňování.

Pro tuto část workshopu jsou nezbytnou podmínkou vlastní finanční výkazy.

PaedDr. Václav Novotný

alias „Vašo“

 

zakladatel firmy Consulting Point s.r.o., výkonný ředitel, konzultant

 

Workshop ODMĚŇOVANÍ PRAKTICKY vychází z bohaté praxe Vaša, který se mimo jiné specializuje právě na nastavení funkčního odměňovacího systému přímé ve firmách a na celkové řízení finančních toků. Díky své vlastní praxi a vzdělání dokáže spojit pohled majitele, výkonného ředitele a finančního ředitele, tak, aby výsledkem byl skutečně funkční a stabilní systém odměňování.

S Business Success spolupracuje od roku 2006 a jeho konzultacemi prošlo přes 100 firem různých velikostí.

Více informací o lektorovi nejdete zde.

Na tomto workshopu je počet účastníků omezen!

Rezervujte si místo ještě dnes!

Mám zájem o tento workshop