1. Úvod
  2. /
  3. Management
  4. /
  5. Individuální řešení
  6. /
  7. Zavedení nástrojů organizace

Usnadněte si cestu k dobře zorganizované firmě

Naučte se lépe organizovat a prosperujte  efektivně

zjistit více   

Zavedení nástrojů organizace

Co programem získáte

Studijní a konzultační program vám pomůže usnadnit vaši cestu k dobře zorganizované firmě, ve které každý její člen produkuje standardním a efektivním způsobem.

Zodpovědnost bude přesně rozdělena mezi jednotlivé pracovníky organizující tabulí a klobouky. Výkony jednotlivých částí firmy
a pracovníků se budou sledovat statistikami
a budou spravedlivě odměňovány. Váš tým
pravděpodobně opustí někteří z dosavadních spolupracovníků, kterým změny nebudou vyhovovat.

Naopak přijdou k vám noví kolegové, kterým se takto fungující firma bude líbit. Získáte dobrý pocit z férového hodnocení a dobrých vztahů v kolektivu, které s sebou zavedení většího pořádku přináší.

Co budete muset investovat

Kromě finančních prostředků za semináře a kurzy, nutné pro vaši orientaci v tom, co se bude ve firmě realizovat, stojí taková změna čas, práci vaši a vašich klíčových kolegů.

Také je nutná velká míra vaší disciplíny, protože než se změny projeví zlepšením, nastane krátkodobé zhoršení a zmatek.

Možná, kromě naší podpory, budete ten jediný člověk, který bude muset věřit v dobrý konec a trvat na zavedených pravidlech u sebe i kolegů.

Pokud si myslíte, že na to máte a uděláte maximum, program bude účinný a přinese očekávané výsledky.

1. Konzultace vytvoření orgboardu

Úplným základem organizace firmy je vytvoření přehledné struktury firmy, která obsahuje jasně definované pracovní pozice a jejich produkty.

Strukturu vám pomůže vytvořit náš konzultant, tento proces trvá podle velikosti firmy 2–4 dny.

2. Interní Motivační seminář

Vaše klíčové spolupracovníky seznámíme se základními principy organizování, vysvětlíme jim pojmy, se kterými se budou setkávat při práci na popisech práce, při definování systému měření produkce a používání těchto nástrojů ve firmě.

3. Kurz jak vytvořit a používat všeobecný klobouk zaměstnance

Na tomto kurzu si definujete a sepíšete základní pravidla platná pro každého zaměstnance ve formě všeobecného manuálu.

Tento nástroj slouží k základní orientaci nových zaměstnanců ve firmě a usnadní vám prvotní zácvik nováčků.

Zároveň vám pomůže s usměrňováním stávajících členů týmu v oblasti základních pravidel spolupráce.

4. Konzultace revize všeobecného klobouku

Ve spolupráci s naším konzultantem projdete obsah vašeho všeobecného klobouku.

Dáme vám tipy na doplnění, zjednodušení a zpřehlednění obsahu, aby se vám dobře používal a vaši noví zaměstnanci ho snadno chápali a bez problémů akceptovali závazky z něj vyplývající.

5. Kurz Jak sepsat klobouky

Na tomto kurzu se naučíte metodiku sepisování klobouků pro pracovní pozice ve vaší firmě a sepíšete si tři konkrétní klobouky.

Také si uděláte plán sepsání všech ostatních klobouků ve vaší firmě.

6. Konzultace revize klobouků

Ve spolupráci s naším konzultantem projdete obsah sepsaných klobouků.

Pomůžeme vám zkontrolovat správný význam obsahu, jeho srozumitelnost a jednoznačnost, aby následné používání klobouků nezpůsobilo nejasnosti či zmatek u kolegů, pro které jsou klobouky určeny.

7. Kurz Efektivní koučování

Na tomto kurzu se naučíte zajistit, aby vaši zaměstnanci vaše klobouky správně používali.

Jednou věcí je klobouk mít a druhou zajistit, aby byl jeho obsah správně pochopen a zaměstnanec produkoval v souladu s tím, co se naučil během studia svého klobouku.

Osvojíte si principy koučování a zvládání překážek ve studiu.

8. Konzultace zavedení nástrojů pro efektivní zácvik zaměstnanců

Ve spolupráci s naším konzultantem si přímo u sebe ve firmě vytvoříte technické zázemí pro efektivní zácvik nováčků a pro studium klobouků stávajícími zaměstnanci.

Získáte jistotu, že porozumění a dobrá orientace v nabytých informacích bude standardním výsledkem po nastudování klobouků.

9. Kurz Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance

Na tomto kurzu se naučíte všechny podstatné principy, klíčové pro vytvoření spravedlivého systému hodnocení.

Naučíte se, jak se měří produktivita a jak vytvářet na základě měření výši mezd u různých druhů pracovních pozic.

Vytvoříte si mzdové tabulky pro konkrétní pozice ve vaší firmě.

10. Konzultace vytvoření firemních statistik a systému odměňování

Ve spolupráci s naším konzultantem definujete firemní statistiky a definujete způsob měření produkce pro každou pracovní pozici ve vaší firmě.

Získáte tím pevný základ pro tvorbu mzdových tabulek, které budou spravedlivým způsobem převádět odvedenou produkci na výši mezd.

Kdy naše spolupráce končí?

Přejeme si a celý program je sestaven tak, aby vám a vašim kolegům systém organizace práce, zácviku a hodnocení usnadnil a zefektivnil produkci.

Tento proces by běžně trval roky v malé firmě a desítky roků ve velké. Našim cílem je pomoci vám tohoto cíle dosáhnout dříve a vytvořit dobrou a funkční organizaci v řádu měsíců.

V případě jakékoli pochybnosti o spolupráci nebo jejím pozitivním přínosu můžete spolupráci kdykoli ukončit a stejné právo si vyhrazujeme i my. Pokud naše společné úsilí nepovede k vaší větší prosperitě, nemáme právo na vaši důvěru a peníze.

 

„Pokud chce skupina dosahovat vysoké životní úrovně, musí se intenzivně zabývat kvalitou a množstvím osobní produkce každého svého jednotlivce. Každý člen skupiny je povinen naplno přispívat a skupina má právo toto od svých členů veřejně vyžadovat. Životní úroveň skupiny nepadá z nebe, ale z práce, kterou její jednotlivci skutečně vykonají.”

Rastislav Zachar

Vaše následné či doplňkové požadavky k fungujícímu systému

Je pravděpodobné, že nastavený systém a pravidla si budou nějakou dobu sedat a určitě bude časem nutné posoudit a rozhodnout, zda se jejich podoba osvědčila tak, jak byla navržena, nebo zda bude nutné něco upravit.

Také je nutné vzít v úvahu, že každá firma se vyvíjí a tento vývoj se nutně promítne do způsobu fungování.

Tyto úpravy vám pomůžeme uskutečnit, nicméně není dost dobře možné odhadnout jejich charakter a množství, a proto nejsou obsahem programu.

Co říkají naši klienti

Miroslav Jakubec, Servis Climax a.s.

Miroslav Jakubec, Servis Climax a.s.

Naše kontakty mají počátek v roce 2001. Tehdy jsme zaměstnávali 100 lidí a dosahovali obratu kolem 100 mil Kč. Měli jsme velké cíle a nadšení něčeho dosáhnout, ale dost dobře jsme nevěděli, jak na to. S Vaší pomocí jsme začali tvořit klobouky, statistiky a nakonec i orgboard. Pravidelně jsme se potkávali na seminářích a schůzkách, kde jste nám pomáhali vidět věci jednodušeji a smysluplněji. V letošním roce se naše společnost přiblíží obratu 1 mld Kč a zaměstnává 420 osob. Bez nadsázky se dá říci, že je to i Vaší zásluhou.
Ing. Jan Duda

Ing. Jan Duda, PCV Computers, s.r.o.

Seminář jsem absolvoval s velkým nadšením a těšil jsem se, jak vše aplikuji do praxe. Zde mne však čekalo pořádné vystřízlivění, ukázalo se, že zavedení probíraného do praxe je pro mne výrazně těžší než jsem očekával. Nevzdal jsem se však, domluvil si konzultaci u nás ve firmě a následně také některé další semináře. Přestože jsem nedokázal prosadit vše, co jsem si předsevzal, postupně se situace mění a já cítím, že i ostatní ve firmě si uvědomují, že se jedná opravdu o změny k lepšímu. I když někdy náročné.
Martina Zacharová, PAS, s.r.o.

Martina Zacharová, PAS, s.r.o.

Po absolvování prvního semináře „Motivační seminář pro vedoucí pracovníky“, jsem měla velkou chuť mnoho věcí ve firmě změnit. Čekala nás dlouhá cesta, ale s každým seminářem jsem část věcí zavedla a zlepšila, ale stále to bylo pomalé. Bylo jasné, že musím víc zapojit kolegy, vedoucí pracovníky i zbytek týmu. Protože nestačí vzdělávat jen jednoho nebo pár lidí ze skupiny, je nutné vzdělávat celou skupinu.
Václav Větrovec, VETOS dveře a zárubně s.r.o.

Václav Větrovec, VETOS dveře a zárubně s.r.o.

Začal jsem získané informace aplikovat do praxe a začal navštěvovat další semináře a kurzy společnosti Business Success. Přijímal jsem nové a nové informace. A stále více jsem zjišťoval, že je přede mnou velká cesta vzdělávání a dávání věcí do pořádku. Václav Větrovec VETOS dveře a zárubně s.r.o.
Mgr. Eva Maurerová, Alfa Software, s.r.o.

Mgr. Eva Maurerová, Alfa Software, s.r.o.

Spolupráci s firmou Business Success můžu s čistým svědomím doporučit všem vedoucím pracovníkům, kteří se dnes a denně potýkají s tím, že přesně vědí, CO chtějí, ale nejsou si úplně jistí, JAK toho dosáhnout rychle a efektivně. Vedení firmy s kvalitním konzultantem za zády znamená sice pro šéfa spoustu tvrdé práce, ale přináší mu také […]
Libor Sedláček

Libor Sedláček, jednatel společnosti GUMEX, s.r.o.

Již od prvního „Semináře pro vedoucí pracovníky“ jsme cítili, že materiály pro vzdělávání firmy „BS“ čerpají z poznatků pracovního života a že toto smýšlení je nám blízké. I my jsme chtěli mít opravdový pořádek ve firmě, kde jsou na prvním místě lidé: zákazníci i zaměstnanci.

Váš úspěch je pro nás prioritou.

Zavolejte nám!

Praha – tel. č. +420 731 492 021
Brno – tel. č. +420 736 509 206
Plzeň – tel. č. +420 736 509 205
Opava – tel. č. +420 731 492 017