Reference

10.480 proškolených firem

Ing. Eliška Neumayerová

Před absolvováním semináře „Základy efektivního marketingu“ jsem měla minimální představu o tom, co vše se pod pojmem „marketing“ skrývá. Díky semináři jsem získala určitý přehled nad tím, jak vlastně marketing funguje, jak správně komunikovat se zákazníky a mnoho dalších užitečných informací, které určitě v budoucnu využiji. Lektor byl skvělý, snažil se vše jednoduše a srozumitelně vysvětlit, uváděl příklady z praxe, které člověku velmi pomohou. První změnou, kterou v naší firmě určitě zavedu, bude získávání referencí od našich zákazníků.

Ing. Eliška Neumayerová, Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

Monika Šimonková

Z kurzu jsem hodně nadšená a chtěla bych hlavně poděkovat supervizorovi za cenné rady a návody na to, jak sepsat klobouky. Určitě mi to ulehčí mou práci a nyní již vím, že jsem udělala velký krok vpřed.
Jako první budeme tvořit klobouky na pracovní pozice.

Monika Šimonková, KRES spol. s r.o.

Ing. Stanislav Sehnal, MBA

Zúčastnil jsem se dalšího semináře ve společnosti Business Success a jako vždy jsem byl velice spokojený. Jednak z naplnění a výběru obsahu semináře „JAK UDRŽET POZITIVNÍ ATMOSFÉRU A PROSPERITU I V HEKTICKÉ DOBĚ“ a také ve vysokém standardu přednášejícího pana Rasťo Zachara. Tento seminář je hodně zaměřen na vztahy, komunikaci a zachování toho co funguje! To vše ve firmě, ale i v soukromí.

Ing. Stanislav Sehnal, MBA, KAMPOS, s.r.o.

Bc. Jaromíra Vosátková

Seminář byl pro mě velkým prozřením. Nikdy jsem si neuvědomila, co všechno ovlivňuje mě, mé kolegy, moji rodinu, můj život. Děkuji za rozšíření obzorů.
Jako první zavedeme osobní pohovory, abychom přesně analyzovali spokojenost a odhalili slabé stránky. Pak budeme plynule pokračovat.

Bc. Jaromíra Vosátková, Keramika Soukup a.s.

Jiří Soukup

Seminář našlapaný od začátku do konce, který je plný informací, které jsou ihned aplikovatelné a použitelné do života. Je to seminář, který dokáže dostat člověka z bahna tak, aby se dokázal podívat na věci tak, jak opravdu jsou.

Jiří Soukup, Keramika Soukup a.s.