Reference

10.480 proškolených firem

Ing. Martin Hlaváček

První ze seminářů, který dával smysl od začátku do konce. Určitě stál za ty peníze, i když to hradí firma. Trenér výborný, dokázal udržet mou pozornost po celou dobu semináře. Jako první zavedu: začít u sebe, tj. dokončit své akční cykly.

Ing. Martin Hlaváček, TERRACON a.s.

Ondřej Stránský

Skvělý seminář. Tipy v něm působí v první chvíli až nezvládnutelně,ale jednoznačně dávají smysl. Pěkná výzva! Jako první zavedeme: slušně, ale důsledně upozorňovat na odchylky ze standardů. Dát druhým možnost spolu vytvořit standardy, které se jich týkají. Jasně definovat poslání firmy.

Ondřej Stránský, TCELE s.r.o.

Radek Fiala

Výborně přednesené, množství trefných a užitečných témat a řešení, která lze aplikovat v reálném životě (jak pracovním, tak soukromém). Jako první zavedeme: Orgboard, udělat efektivnější porady (debaty), orientaci na produkt a zvedat náladu na pracovišti.

Radek Fiala, RENFIELD s.r.o.

Tomáš Dobeš

Super, hodně nových informací. Hodně věcí jsem si potvrdil, které dělám správně. Mysl a tělo jsou 2 rozdílné věci – úžasné. Jako první se zamyslet nad svým životem, co chci a kam budu směřovat, uvědomit si mé plusy a ty posouvat na další úroveň.

Tomáš Dobeš, Ranch 13

Pavel Raur

Kurz byl zajímavý náplní i tím, jak byl přednesen. Cvičení byla dobře organizovaná a byla velmi přínosná, zejména tím, že jsme si prakticky vyzkoušeli, že spousta probíraných věcí skutečně funguje. Byl tu dobrý kolektiv. Jako první zavedu: potvrzování odpovědí druhému komunikujícímu. Méně se rozčilovat, když se mi nelíbí chování druhého člověka.

Pavel Raur, Student VUT

Pavel Liehman Jr.

Paráda. Bohouš jako vždy exceloval. Skvěle propojil teoretické vysvětlování s ukázkami a příběhy z praxe. A hlavně, všechny dovednosti jsme dostatečně trénovali. Jako první zavedu zvládání těch nejčastějších námitek v naší branži.

Pavel Liehman Jr., ProBovin s.r.o.

Markéta Hrbková

Efektivně vedený kurz s okamžitým ověřením správného pochopení a praktické aplikace tématiky. Srozumitelné podklady. Úžasné zázemí a servis po celou dobu kurzu. Velmi přátelské jednání všech v BS. Vysoké standardy na každé pozici.

Markéta Hrbková, KODAP, s.r.o.