1. Úvod
  2. /
  3. Balíček PPM

Balíček PPM

Ve spolupráci s odborníky z PERFORMIA, spol. s r.o. jsme sestavili speciální balíček služeb pro PPM*: novodobého personalistu. 

Jednotlivé kroky tohoto programu jsou seřazeny tak, aby usnadnily zavedení celého konceptu do firmy a zjednodušily etablování PPM.

 

*PPM = Personnel Productivity Manager (manažer pro produktivitu personálu)

1. Efektivní organizace

2. Všeobecný manuál zaměstnance

3. Jak změnit problémy ve výzvy

4. Odměňování zaměstnanců

Jak to funguje? 

Prvním krokem je ve spolupráci s PERFORMIA, spol. s r.o. absolvovat program k nastavení celého konceptu PPM pro firmu.

Na podporu následného zavádění PPM do firmy jsme připravili balíček služeb, kde jednotlivé služby na sebe navazují a postupně pomáhají s aplikací krok po kroku.

Balíček PPM se skládá ze dvou workshopů a dvou kurzů, cílem celého balíčku je dát do ruky novodobému personalistovi konkrétní výstupy a nástroje, které může ihned zavést do praxe.

Co je to workshop a co je to kurz?

Workshop je kombinace výkladu lektora a praktických cvičení, kdy si účastník vypracovává nebo driluje jednotlivé části přímo na svou firmu, oblast nebo situaci. Tato akce je standardně na 1/2 dne a je zaměřena na užší oblast, které se přednášející i účastníci věnují podrobně s hlavním důrazem na využití v běžném firemním životě.

Kurz je založený na kombinaci samostatného studia materiálů a následném praktickém vypracování jednotlivých úkolů/cvičení. Při studiu postupuje každý účastník vlastním tempem, proto je odhad doby trvání kurzu pouze orientační. Po celou dobu kurzu je přítomný lektor, který zajišťuje pochopení tématu a pomáhá účastníkům s praktickými úkoly.

Jednotlivé kroky je třeba absolvovat v uvedeném pořadí, služby na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

Výhody balíčku PPM

  • zaměření prioritně na oblast PPM
  • není nutné dělat reorganizaci nebo změnu v systému fungování celé firmy
  • rychlá aplikace získaných dat  – nemusíte čekat roky, abyste zjistili, jestli z toho něco pozitivního vzejde
  • velká část je praktická, zaměřená přímo na vaši firmu, oblast
  • návaznost jednotlivých služeb
  • finanční a časová nenáročnost celého balíčku – nemusíte se rok školit, abyste mohli data použít

 

Pokud vás zaujala možnost zavést PPM koncept do vaší firmy, kontaktujte nás přes formulář nebo telefon uvedený níže. Náš konzultant se s vámi sejde, zodpoví jakékoliv otázky a případně s vámi sestaví individuální časový plán tak, aby vám balíček přinesl co největší prospěch.

1. Jak efektivně organizovat?

(1/2 denní workshop)

 

Co patří mezi hlavní úlohy PPM v oblasti organizování? Je organizování opravdu tak velká věda nebo se dá postavit na jednoduchosti? Osvojte si a vědomě používejte přesné postupy vedoucí k úspěšné spolupráci jednotlivých lidí a úseků ve firmě. Naučte se, jak eliminovat nadbytečnou komunikaci a e-maily v „kopii všem“. 

2. Jak vytvořit a používat všeobecný klobouk zaměstnance?

(kurz, 2 dny samostatného studia)

Ušetřete čas při zaškolování a vytvořte si váš vlastní všeobecný popis pracovní pozice, který pomůže novým kolegům rychle zapadnout do vašeho týmu. Zároveň si vypracujete i kontrolní list a metodiku zácviku a ujasníte si, co po svých zaměstnancích vlastně chcete a budete to umět vyžadovat.

3. Jak změnit problémy v motivující výzvy?

(1/2 denní workshop)

Být šťastnými a úspěšnými nejen v práci je to, po čem toužíme asi všichni. Jaký zaujmout postoj k problémům a situacím, které nám život přináší? Na tomto jedinečném workshopu zjistíte, jak zvýšit svou odolnost a výdrž při překonávání překážek, jak zvládat protitlak od okolí a obnovíte si cíle pracovní i soukromé, představivost a sny a znovu nastartujete chuť do práce i do života.

4. Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance?

(kurz, 2 dny samostatného studia)

Chcete, aby hodnocení a odměňování bylo spravedlivé a založené na skutečném výkonu? Dobrý, jednoduchý a objektivní systém hodnocení vám dokáže usnadnit práci, zlepšit vztahy, zvýšit pracovní morálku a výkonnost zaměstnanců a zároveň preventivně snížit fluktuaci. Během kurzu se naučíte, jak zlepšit mezilidské vztahy, motivaci a výkonnost vašeho týmu. 

Celkový počet dní: cca 5

Workshop Jak efektivně organizovat? 1/2 dne

Kurz Jak vytvořit a používat všeobecný klobouk zaměstnance? cca 2 dny

Workshop Jak změnit problémy v motivující výzvy? 1/2 dne

Kurz Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance? cca 2 dny

 

Cena: 41 800 bez DPH

Máte zájem o balíček PPM?

 

Kontaktujte nás na tel.: 731 492 021

Nebo vyplňte formulář a náš konzultant se vám ozve a osobně s vámi probere jakékoliv další otázky.

 

13 + 6 =