1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Analýza stavu týmu

Rozdíl mezi fungujícím týmem a týmem, který nefunguje je evidentní. Porovnejte množství vynakládané práce, prostředků a času na motivaci členů týmu s jejich postojem k práci. Jaká je úroveň zodpovědnosti, loajality a morálky? To jsou klíčové ukazatele toho, zda je tým v pořádku nebo zda má rezervy. Stejně jako míra fluktuace, úroveň vztahů a etiky.

 

Jak vzniká tým

Co je důvodem vzniku týmu? Často je to potřeba udělat něco, na co síly jednotlivce nestačí. Nebo nutnost být současně na dvou nebo více místech naráz, což také jednotlivec sám nezvládne. Jinými slovy na začátku existuje problém, potřeba nebo smysluplný cíl, který není možné realizovat individuálně a člověk hledá pomoc. 

Najde k sobě vhodného člověka, vysvětlí mu své cíle a smysl jejich dosažení a dá mu určitou představu o jeho roli v celém projektu. Z vysvětlení by mělo být jasné, co nový člen týmu bude muset udělat a také to, co mu to přinese. Nový člen týmu musí nabízenou představu spolupráce skutečně odsouhlasit a následně udělat vše proto, aby zodpovědně naplnil svou určenou roli.

 

Výhody malého týmu

Mnoho lidí nám na seminářích komunikuje, že nejhezčí období jejich podnikání byly úplné začátky, kdy bylo v jejich týmu jen několik lidí. Důvod určitě odhadnete – malý tým neustále komunikuje, každý ví o tom, co dělají jeho kolegové. Na každého je „vidět“ a tak nemá tendenci si v čemkoli ulevovat a celá skupina má jasno v tom, čeho chtějí dosáhnout a proč. Všichni ví, jak jsou v každém okamžiku daleko a tým má kontrolu nad vším, co se děje. Díky nepřetržité komunikaci v týmu jsou také výborné vztahy.

 

S větším týmem přicházejí větší starosti

Když tým dělá svou práci opakovaně výborně, přichází další poptávky a s nimi nutnost tým rozšířit o další pomocníky. Klesá frekvence a kvalita komunikace uvnitř týmu, není vždy jasné, zda původní cíle stále platí. A pokud není organizace bezchybná a vymezení jednotlivých rolí důkladně chráněné, dochází k demotivujícím zmatkům, k neschváleným změnám, k redukci kontroly a ke snížení produktivity. Prostředky určené na rozvoj bývají vyplýtvány na řešení chaosu a nápravu chyb.

Někteří členové tým opouštějí a je nutné najít rychle jejich náhradu. S uspěchanou nutností prázdná místa rychle obsadit se snižují nároky na kvalitu nováčků. Přichází i lidé, kteří týmové cíle a svou roli odsouhlasili jen formálně, nebo jim to ani nikdo nevysvětlil a mají jen mlhavé povědomí o tom, co dostanou, stanou-li se členy tohoto týmu.

 

Demotivace týmu začíná u vás

Zní vám to povědomě? Nebo to možná zažíváte aktuálně ve své vlastní firmě?

Nejspíš jste rozšířili svůj tým nerovnoměrně a našli jste pomocníky jen na některé role a mnoho práce stále zastáváte sami i v režimu většího objemu produkce. Co jsou nejčastější důvody tohoto nevyváženého stavu?

  • Přijali jste lidi, kteří vám nepomáhají a část jejich práce stále děláte vy.
  • Vzali jste do týmu osoby, kterým je vaše firma lhostejná.
  • „Podařilo“ se vám angažovat jedince s destruktivními sklony.

Ve všech těchto případech vás velmi pravděpodobně neustále zatěžuje řešení problémů, které způsobili tito lidé. Díky tomu nestíháte plánovat, organizovat, zadávat úkoly, vyžadovat a kontrolovat jejich realizaci, komunikovat a doplňovat informace tam, kde chybí.  Nemáte čas na sebe, svou rodinu a koníčky, produktivita klesá. Přestává vás to bavit a původní smysl se vytrácí dokonce i u vás. Tým z vás necítí zapálení a lidé své role plní ze setrvačnosti nebo do výše svého platu. Pokud vnímáte takový stav u sebe nebo ve svém týmu, je pravděpodobně nejvyšší čas, udělat si analýzu jednotlivých zaměstnanců a kolegů.

 

Chcete zlepšit stav vašeho týmu? Využijte náš půldenní workshop „Aby to v týmu neskřípalo“.