1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Co prověřit a kde...

 

Jaká je skutečná příčina například automobilové nehody? Nebo jaká je skutečná příčina úrazu? Prostě se to stalo, nešťastná náhoda, hloupé okolnosti, atd. Stejná odpověď by mohla zaznít i v případě nesplnění úkolů nebo produkční kvóty. Okolnosti, trh, zákazníci, vládní omezení… Pokud nenajde vedoucí skutečnou příčinu dané situace, situaci nevyřeší, ba naopak, situace se bude opakovat.

 

Nechybí vám kontrola?

 

Obecně by se dalo konstatovat, že společným jmenovatelem je selhání v kontrole, v řízení a koordinaci – našeho vlastního těla, vozidla nebo zaměstnance. Oblast či pracovník, který není pod kontrolou, funguje svévolně. Svévolnost je přímo úměrná absenci kontroly.

 

Má-li tedy mít vedoucí pracovník jistotu, že jeho prodejce prodá například 200 vozidel ročně, nebude se ho ptát začátkem prosince na to, jak to letos vypadá. Bude po svém kolegovi chtít po celý rok každý den report jeho prodejních výsledků a taktický plán akcí jeho prodeje na zítřek. A pokud nestačí denní kontrola – u nových kolegů je to zcela běžná a velice úspěšně fungující rutina řízení – měl by vedoucí žádat hodinové reporty výsledků. Zní to absurdně, ale jediná věc, která přinese zlepšení výsledků je zvýšení míry kontroly vedoucího pracovníka nad dotyčnou oblastí. Princip je stejný u pracovníků v dílně, ve skladu, a nebo v účtárně.

 

Správné informace, správné příkazy

 

Intenzivnější kontrola vedoucímu přinese také mnohem více informací, poznatků a konkrétních detailů, důležitých ke korigování oblasti a zvýšení efektivity produkce. Vedoucí snadněji osobně zjistí při častější kontrole, co dělají kolegové chybně nebo neefektivně, pronikne do podstaty a může na základě vlastního porozumění a pochopení aktuálního stavu věcí tyto stavy napravit a zvládnout. Na základě správných informací vydává vedoucí správné příkazy, které povedou k vylepšení fungování, ke snazší produkci a lepším výsledkům. Výsledkem je nárůst jeho autority a respektu, kromě vyšší produkce.

 

Když je kontrola na posledním místě…

 

Řízení a kontrola jsou aktivity, kterým se mnoho manažerů věnuje až tehdy, když došlo k očividnému problému. Tak, jak je prací mechanika opravování poruchy a prací fakturantky vystavování faktur, je prací vedoucího dohled, kontrola a řízení jeho lidí. Není to něco, co se dělá, když zbyde čas a je na to prostor. Je to to hlavní a vedoucí nemá nárok věnovat se čemukoli jinému, pokud jeho podřízení neplní úkoly a neprodukují v souladu s firemními standardy a s tím, co je očekáváno na jejich postu.