1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jak bránit tým a...

Cílem týmu je úspěšně a s minimálními náklady uskutečněná produkce a splněné úkoly v souladu s definovanými požadavky. Na úrovni týmu ve výrobě se bavíme o splněném plánu výroby ve všech parametrech (termín, kvantita, kvalita, náklady přímé i nepřímé). Na stavbě je to dle projektu dokončená stavební etapa, v požadovaném termínu, předaná investorovi. Obchodní úsek musí zase dospět k splněnému obchodnímu plánu a tak dále.

Dovést tým k cíli je zodpovědností vedoucího týmu, ale zodpovědnost za výsledky týmu má také každý jeho člen. To je jeden z parametrů efektivního týmu. I když poslední slovo má jeho vedoucí, jeho lidé nečekají pasivně na to, jak on rozhodne, ale jdou úkolům aktivně naproti a spolupodílí se na koordinaci týmu a řešení problémů.

 

Co je „destruktivním“ vlivem vůči týmu? 

 

Destruktivním vlivem by bylo cokoli, co zpomaluje, narušuje nebo rozptyluje produkci, či odvádí pozornost týmu od efektivního plnění zadaných úkolů. Cokoli nebo kdokoli, kdo vytváří nebo přispívá ke vzniku zmatků, pochybností, polemiky, nejistoty, dezinformací, případů snižování ochoty a poklesu motivace, chyb, nedodělků, atd.

Člověk je jaký je, a nemusíte mít v týmu žádného skutečného nepřítele, abyste měli plné ruce práce s výše zmíněnými faktory. Tyto věci v týmu prostě jsou, a pokud nevedete skupinu naprostých andělů, je vaší prací a každodenní prioritou tyto bariery v produkci odstraňovat a zvládat. Úroveň kvality týmu určuje i to, jak často tyto věci musíte řešit.

 

Profesionální rozptylovači

 

Existují lidé, jejichž snad až životním posláním je rozptylovat ostatní. Musí s nimi stále mluvit, strhávat jejich pozornost na sebe používáním celé škály prostředků od vtípků, přes nové šaty, kabelky, auta, mobily atd. Tito lidé jsou nebezpečnější než vynikající konkurent, protože o něm všichni ví, že jim snižuje plat a je tak přímou hrozbou. Tito lidé nemusejí být nezbytně neschopní, ale mít je v týmu znamená zvýšený zmatek pro ostatní. Otázkou je tedy celková bilance přínosů a ztrát, a někdy se takového člověka zbavit, aniž byste cokoli dalšího změnili, znamená zvýšit efektivitu týmu. 

 

Sledujte produkci týmu

 

Pokud chcete tým a jeho výsledky ochránit a minimalizovat destruktivní vlivy, nutnou podmínkou je zdánlivě prostá věc. Musíte mít vynikající přehled o stavu týmu a kontrolu nad výsledky produkce. Jenom s touto podmínkou můžete včas reagovat. Právě stagnující nebo klesající produkce je neklamným znakem, že něco neoptimálního v týmu proběhlo nebo stále probíhá.

 

Nepodceňujte kontakt se členy týmu

 

Kontakt se členy týmu, tak častý, jak je potřeba, abyste zůstali v obraze, je něčím, co mnoho vedoucích podceňuje. Kontrola a komunikace s lidmi není něčím, co se dělá, když zbyde čas. Stejně jako při řízení auta věnujete sběru informací přes čelní sklo, zpětná zrcátka a indikátory na palubní desce, a jejich vyhodnocení 95% času. Zhruba stejné procento času věnujte komunikaci a kontrole stavu týmu a produkce. Jako nezkresleně a nezaujatě informovaný vedoucí pracovník budete správně rozhodovat o vašich vlastních akcích vůči týmu. A členům týmu budete zadávat rozumné a reálné úkoly, se správně určenými prioritami.

 

Tyto a další destruktivní faktory v týmu rozhodně nechcete. A pokud o nich ani nevíte nebo je okamžitě nezvládnete, jste možná po čase na zlomku produkce, kterou by tým byl schopen vygenerovat BEZ těchto negativních vlivů. Zaměstnanci ve firmě mají být zaměstnaní produkcí a ničím jiným. Kafíčka, cigárka a vtípky nejsou nevhodné pouze tehdy, když je práce hotová. Neznamená to udělat z firmy pracovní tábor, jen proměňovat svoji pracovní dobu a pracovní dobu kolegů ve výsledky. A se splněnými úkoly za sebou si kávičku lépe vychutnají všichni.