1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jak nastavit úspěšný model...

Vyzpovídali jsme autora semináře Standardy a vaše prosperita Pavla Rance, v čem vnímá největší přínos tohoto semináře, pro koho je vhodný a v čem klientům nejvíce pomůže.

 

Seminář Standardy a vaše prosperita patří k těm mladším v nabídce, proč jsi ho vytvořil?

Vyjdeme-li z pozorování faktu, že lidé nemají rádi změny, někdo je vyloženě nesnáší, jinému člověku prostě jen nejsou pohodlné. Lidí, kteří se změnami nemají vůbec problém, je skutečně málo. Jak se tento fakt promítá například do našeho oboru, do vzdělávání? Obchodník se zúčastní semináře o tom, jak obchodovat nebo manažer navštíví seminář o vedení lidí a jejich organizování. Po akci řeknou, že to bylo skvělé, myšlenky je zaujaly a že chtějí získané principy využít ve své praxi. Jejich režim v práci ale zůstane téměř beze změny a v praxi využijí jen zlomek toho, co se naučili. Mají svou komfortní zónu, zaběhnutý způsob práce, na který si oni i jejich okolí zvyklo. Jejich podvědomí jim radí, aby se drželi starých zvyků a jejich okolí, překvapivě, také změny nepodpoří. Kolegové jsou zkrátka také proti. A tak je jednodušší nechat věci tak, jak jsou. Logickou otázkou by bylo, proč nemáme rádi změny a bráníme se jim. Odpovědí by mohlo být desítky, ale jejich společným jmenovatelem by byly obavy, strach a nejistota z toho, co změny způsobí. A to dokonce i tehdy, když víme, že by změny pomohly. Tyto pocity obvykle člověk sám nepřekoná, a když se přidá ještě okolí, je snazší původní dobré úmysly odložit a zapomenout na ně.

Tento fenomén je problémem také v oblasti zavádění a prosazování standardů fungování. Mnoho manažerů neví, jak čelit odporu ze strany kolegů, pokud se pokusí zavést do firemní kultury nové věci, častým výsledkem bývají selhání a ztráta motivace jak vedoucího, tak i lidí v týmu. Seminář Standardy a vaše prosperita důkladně pojmenovává příčinu toho, proč jen malé procento firem dokáže efektivně přivést k používání standardů své pracovníky, přestože je to nutnou podmínkou prosperity a dlouhodobého růstu. Účastnící pochopí to, s čím bojují a jak v tomto boji zvítězit 🙂

 

Jak tento seminář pomáhá klientům?

Vidím, že po tomto semináři jsou manažeři lepšími kouči. Více využívají kontrolu ve své oblasti a jsou méně nuceni k trestům a sankcím. Chápou, jak jsou standardy důležité a prosazují je ve své oblasti. Pomáhají svým lidem porozumět úkolům a tomu jak je splnit.

 

Kdo by na tento seminář neměl chodit? Pro koho není vhodný?

Seminář je pro manažery, kteří se nebojí vyhrnout si rukávy, aby svým týmům pomohli. Není to akce pro někoho, kdo chce úkol zavedení a prosazení standardů ve firmě „hodit“ na někoho jiného.

 

Je to náročný seminář nebo „oddechovka“?

Patří k našim náročnějším akcím. Účastnící pochopí mnoho ze situací, kdy s nimi nebylo jednáno optimálně. Nechat lidi růst a pomoci jim, aby se jim v životě dařilo, je jedním z nejdůležitějších poslání každého vedoucího pracovníka. A přivést tým k prosperitě je jeho povinností.

 

Seminář je jednodenní, stačí jeho rozsah k následné aplikaci?

Seminář si neklade za cíl změnit firmu účastníka, ale jeho uvažování nad zavedením systému, nad péčí o takový systém a ochranou celé organizace a standardů tak, aby zůstaly funkčními, ale pružně byly přizpůsobovány změnám v okolním prostředí. Jsou to důležité informace a principy, které pomohou například k tomu, aby struktura firmy, klobouky a statistiky jako nástroje řízení neskončily v šuplíku a odolaly pokusům je zrušit a zapomenout na ně.

 

Pokud Vás dané téma oslovuje, přijďte k nám jednodenní seminář Standardy a vaše prosperita plný konkrétních tipů, jak vytvořit a dlouhodobě udržet úspěšný model fungování firmy.