1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Jak vést a vzdělávat...

Škola a školka Basic jsou nezávislé, soukromé, denní organizace zařazené do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nabízí důkladný vzdělávací program, kde žáci mateřské a základní školy studují samostatně se silným důrazem na praktické učení. Jejich účelem je vytvořit bezpečné prostředí pomocí vzdělávání naší mladé generace. V následujícím rozhovoru se dočtete, čím se liší od ostatních škol a proč je důležitý správný výběr školy nebo školky. 

 

Proč bychom se měli výběrem školky a školy vůbec zabývat? Není nejlepší dát dítě co nejblíže bydlišti?

Dítě netráví většinu aktivního dne doma s rodiči, ale ve školce či škole. To škola ovlivňuje život dítěte. V minulosti jsme většinou nastoupili do školy nejbližší našemu bydlišti, aniž by o tom rodiče nějak zvlášť uvažovali, nebo dokonce uvažovat mohli. Všechny školy byly téměř stejné, žádná nenabízela cokoliv jiného. Dnes tomu tak ale není. Dobré školy mají vizi, jasně formulovaný vzdělávací program, přístup k dětem a vedení, které zabezpečuje, že všichni dospělí tuto vizi naplňují. Rodiče vždy velmi dobře intuitivně cítí, co je pro jejich dítě nejlepší, co odpovídá jejich představě i jejich dítěti. Je důležité při výběru školy myslet nejen na to, aby se tam dítě naučilo číst, psát, počítat a něco o světě kolem sebe. Důležité je i to, aby se v ní dítě cítilo dobře, získalo důvěru k sobě samému i okolí a naučilo se fungovat v okolním světě – dětském i dospělém. Vybírejte proto pečlivě, komu své dítě svěříte. Řiďte se proto svou intuicí.

 

Jsme pracovně velmi vytížení. Nabídne nám soukromá škola i něco v tomto ohledu?

Pro rodiče je dnes důležité i to, aby je škola co nejméně zatížila. Protože v dnešní době už nemají možnost ani chuť suplovat školu, trápit se s dětmi nad domácími úkoly, pracně doma dohánět to, co se ve škole nezvládlo, tahat z dítěte, co se mu ve škole stalo, motivovat dítě k tomu, aby se do školy těšilo. Vedle samotného vzdělávaní je tedy při výběru školy třeba zohlednit také celkové klima školy, prostředí, vztahy mezi děti a učiteli. To, jak škola přistupuje k dítěti a jeho osobnosti. A také to, zda vůbec, do jaké míry a jakým způsobem řeší problémy jednotlivých žáků a konflikty mezi dětmi. Pokud toto ve škole funguje, ušetří to rodičům hodně starostí, času a řešení. O škole se s dětmi doma budete bavit jen pozitivně a s úsměvem.

 

Čím se liší Basic od dalších soukromých škol?

Soukromé školy se liší svou vizí, zaměřením i přístupem. Není zde prostor pro vyjmenování všech rozdílností a jedinečností. V Basicu máme bohaté zkušenosti. Vedle mateřské a základní školy provozujeme i studijní centrum, kde doučujeme děti z jiných škol. Denně tedy slýcháme, co je v brněnských školách špatně. Co děti i rodiče trápí, s čím si nevědí rady, jak školy i učitelé nekomunikují. Denně vidíme, co se může stát během pár měsíců ve škole s dětskou duší. V naší školce a škole proto můžeme tomuto všemu předejít. Máme navíc jasnou vizi, koncepci a sepsanou metodiku vyučování a práce s dětmi. A tu v Brně i v pražské pobočce naplňujeme už jedenáctým rokem. Přijďte se podívat, jak to s dětmi umíme a že jsou u nás děti šťastné.