1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jaké jsou základní kvality...

Co je nejdůležitějším parametrem manažera?

 

Jaká je základní kvalita vedoucího pracovníka? Je to vzdělání, zkušenosti, praxe, komunikační schopnosti nebo styl? Je to jeho přesvědčení a optimistická víra v to, že vše bude fungovat? Je to jeho nadšení pro věc? To, že má rád lidi? Toto vše jsou cenné atributy šéfa. Tím nejdůležitějším parametrem manažera je to, že je někým, kdo dostává úplně vykonané. Schopnost pojmenovat, vyžadovat a dostat od svých lidí práci dokončenou na 100% v potřebné kvalitě, v požadovaném termínu je tou nejdůležitější kvalitou vedoucího.

Určité procento podřízených (jednotky procent) si se vším poradí i bez manažera a pracovní problémy vyřeší na jedničku i bez vás. Všichni ostatní potřebují cítit kombinaci tlaku, zájmu a péče. Čím vyšší je kompetentnost vašich lidí a jejich ochota pracovat, tím více může kombinace obsahovat péče, s klesající ochotou musí narůstat tlak. Zájem musí zůstat přítomen neustále, bez skutečného zájmu o své lidi nemá vedoucí velkou šanci uspět.

 

Je tlak projevem arogance?

 

Co je myšleno slovy tlak a vyžadování? Není to něco negativního, nejsou to nadávky, arogance nebo manipulace. Pokud chcete zvednout činku na bench-pressové lavici, tedy chcete dosáhnout toho, že se činka přemístí ze spodní do horní polohy, musíte použít tlak. Ale nemáte nic proti čince samotné, ani se nesnažíte ji nijak zneužít nebo poškodit. Pouze ji přesouváte v prostoru. A stejné je to při vyžadování hotových úkolů. Používáte přiměřenou míru tlaku na to, aby práce byla hotová v termínu a vaši lidé tento váš záměr, vaše chtění musí cítit. Nemáte nic proti nim samotným, ale nedovolíte, aby práce nebyla dokončena.

 

Vyžadovat výsledky je základní povinnost manažera

 

Proč je na vaší dílně pořádek? Protože pořádek vyžadujete. Protože trváte na tom, že tam bude a nenecháte zaměstnance odejít z neuklizených pracovišť. A musíte vůči nim použít určitou individuální míru tlaku – na někoho se stačí podívat, aby se vrátil a uklidil, někomu se musíte postavit do cesty a příkazem ho poslat zpět a budou někdy i lidé, u kterých musíte zůstat fyzicky, dokud na svém pracovišti úklid nedokončí. Stále chcete jen to, aby byl na dílně pořádek.

Stejně to platí při řízení jakéhokoli týmu – budou obchodníci, které stačí potkat na chodbě a zjistit, co mají dnes v plánu. Jiné musíte k zákazníkům nasměrovat komunikací a jiným denní program vnutíte vydaným a prosazeným příkazem s takovým výrazem, že podřízený ví, že končí legrace. Všichni udělají to, co dělat mají, ale liší se váš přístup podle aktuálního psychického stavu vašich podřízených.

Tip:

Napište si na papír jména vašich podřízených, od kterých dostáváte práci hotovou na 100% téměř vždy. Pak si napište jména podřízených, se kterými to tak hladce nefunguje. Co byste s nimi mohli dělat, abyste je dostali více do produkce?