1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jeden za všechny, všichni...

Vzpomínáte na knihy a filmy o dobách mušketýrů? Být členem týmu bylo výsadou a každý člen týmu měl kromě svých práv také svoje povinnosti, tým táhl jako celek za jeden provaz směrem k definovaným cílům celé skupiny.

 

Časy se mění

 

Časy se mění a lidé se stále více individualizují. Myslí hlavně sami na sebe a stahují se do svého bezpečného prostoru – do své zóny komfortu, kde nejsou povinnosti, není zde zodpovědnost za druhé a nemusejí se nikomu přizpůsobovat. Izolace od ostatních, omezení komunikace a přímého kontaktu nicméně našim životům příliš nepomáhá. Nejen dospělí, ale i děti ztrácí základní sociální návyky a schopnost spolupracovat v týmu. Chceme být sami, nepřejeme si, aby nás ostatní odtěžovali a zdržovali.

 

Parametry fungujícího týmu

 

Jedinec sice může mnohé změnit, ale osamělý člověk neprožívá šťastný život. Přežití je týmová práce a dobře fungující tým se vždy dostane dál, než jednotlivec, byť velice schopný. Firma jako celek, ani žádná její část by neměla připustit, aby došlo k degradaci týmových hodnot a vzájemné ochoty spolupracovat mezi zaměstnanci. Na co by si měli vedoucí pracovníci dávat pozor, aby udrželi efektivitu produkce svých skupin? Jaké jsou parametry fungujícího týmu? Pojďme se na to podívat:

 

  • Každý člen týmu bere zodpovědnost za sebe, coby člena týmu, za ostatní členy týmu a za cíle celého týmu. Jejich dosažení je jeho osobní prioritou a spolupráce s ostatními členy týmu rovněž. A to bez ohledu na postavení v hierarchii týmu.

 

  • Každý člen týmu má komunikovat a komunikaci přijímat hlavně proto, aby se mohl tým vzájemně koordinovat a všichni členové týmu měli informace, které potřebují pro plnění svých rolí a udržování vysoké míry porozumění tomu, jak si vede tým a jak si vedou jeho jednotliví členové.

 

  • Každý člen týmu má právo na spravedlivé uznání svého individuálního příspěvku k produkci celého týmu a má právo ocenit individuální příspěvky ostatních členů týmu formou respektu, podpory, úcty nebo jiným žádoucím způsobem.

 

  • Základní pravidla fungování týmu musí platit pro každého člena týmu bez rozdílů a musí být uplatňováno právo na jejich vyžadování, pokud jsou aktuálně platná.

 

  • Každý člen týmu má právo na vlastní názor a úsudek, nicméně návrhy jsou posuzovány s ohledem na ideály, hodnoty a efektivitu dosažení cílů týmu a blaho každého z jeho členů a týmu jako celku.

 

  • Každý člen týmu musí rozumět své roli a musí ji vykonávat na co nejlepší úrovni. Měl by zároveň chápat role a povinnosti členů týmu, se kterými spolupracuje a měl by být schopen je v případě nutnosti nahradit nebo zastoupit po nezbytně nutnou dobu.

 

Toto je několik doporučení pro dobrou týmovou spolupráci, i když samozřejmě rozsah zodpovědnosti vedoucích pracovníků je ve skutečnosti mnohem širší. Držíme vám palce, aby váš tým fungoval jako hodinky a byli jste na svůj tým právem hrdí.

 

Pokud chcete fungování vašeho týmu posunout ještě na vyšší level, nenechte si ujít naši speciální akci, letní jednohubku v podobě půldenního workshopu Aby to v týmu neskřípalo.