1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Ničí vyžadování produkce mezilidské...

Toto je na seminářích velmi časté téma. A ti z vás, kteří nás už znáte, již víte, že produkce je základem dobrého stavu člověka, jeho vztahů v okolí. Kde je měkký management, který místo toho, aby jasně velel do útoku, zasvětil svůj život chránění své pozice, motivačnímu kávičkování a sám se vyhýbal práci, skupina v dobrém stavu nebude. Možná ještě chvíli bude relativně prosperovat, ale jen proto, že ji drží nad vodou pár nadmíru produktivních lidí.

 

Z hlediska motivace neexistuje žádná náhrada za to, že se člověk vrhá do života, do všech problémů v něm. Skutečný život není o sezení někde v klidu, ve stínu. To není to, co člověka pohne dopředu a co ho bude naplňovat. Proto přivádět lidi k vítězení je jedním ze základních úkolů každého vedoucího.

 

Na plný výkon

 

Co je zajímavé, lidé si při takovém šéfovi – provokatérovi někdy poremcají, ale ve finále se cítí šťastní. Vždyť nejmilejší vzpomínky každého z nás jsou vzpomínky na ta období, kdy jsme překonávali sami sebe. A naopak. Pokud člověk ví, že měl něco udělat a neudělal to, když nešel do plného výkonu tehdy, kdy bylo třeba, když nepřevzal zodpovědnost, jak mohl a je si je toho vědom, necítí se dobře. Stává se menším, ztrácí prostor. A zpravidla ztrácí úctu i k svému nadřízenému, který mu do stavu nezáživné průměrnosti umožnil se dostat.

 

Ochota lidí ve skupině

 

Kvalitní šéf si je také plně vědom, že vedle vyžadování nasazení žongluje s jedním velmi citlivým parametrem – s ochotou lidí pracovat v jeho skupině. Ví, že pokud ztratí tohle, ztrácí všechno. Proto právě tak, jako šéf osobním příkladem a nasazením strhává lidi do pořádné produkce, současně s nimi slaví jakýkoli jejich úspěch. Plní funkci nejednou hlučné roztleskávačky, kterou je všude vidět, slyšet a která povzbuzuje tým za každých okolností. Své lidi doslova miluje a nenechá žádnou krizi či konkurenci, aby srazili jejich sebevědomí.

 

Pokud jako člen týmu řeknu, že nikdo ze mě nedostal takové nasazení, jako můj aktuální šéf, a zároveň nikdo se z každého mého úspěchu netěší tak spontánně jako on, mluvíme o šéfovi, který pochopil svou roli. Kvalitní šéf je PR – Provokující Roztleskávačka. Ať jich je mezi námi co nejvíc, hlavně v této době. Skupiny a lidé v nich je potřebují jako sůl…